Vállalati pénzügyi menedzsment

Frissítve: 2022/05/02

Oktatási forma: nappali képzés                                                                                             FELVÉTELI INFORMÁCIÓK

A koordinátor neve és elérhetősége:                                                                       GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK

dr. Nagy Bálint-Zsolt docens, kapcsolattartó:  balint.nagy@econ.ubbcluj.ro 

Célok

Korunk turbulens pénzügyi világában kiemelkedően fontos, hogy alapos ismeretekkel rendelkező, higgadt pénzügyi szakembereket képezzünk mind a vállalati, mind a makrogazdasági szféra számára. A vállalati pénzügyi menedzsment mesterképzés ezt a célt hivatott szolgálni olyan tantárgyak tanulmányozása keretében, amelyek egyrészt a konkrét vállalati pénzügyi döntések korrekt megalapozására készítik fel a hallgatókat, másrészt azokkal a módszertani eszközökkel látják el a hallgatókat, amelyek nélkülözhetetlenek a vállalatok mindennapi pénzügyi menedzsmentjében és hosszú távú stratégiai pénzügyi döntéseiben.A képzés lehetőséget biztosít a szaknyelv elsajátítására magyarul, románul és két másik idegen nyelven.

Készségek és kompetenciák

  • Elemzési készség specifikus pénzügyi modellek segítségével;
  • A pénzügyi-gazdasági nemzetközi szaknyelv elsajátítása;
  • Vállalati szintű elemzési és szintetizáló készség elsajátítása, az elmélyültebb kutatásra (pl. doktori, PhD képzés) való felkészítés;
  • Összetett, interdiszciplináris kutatásokban való részvétel, amely sokszor feltételez együttműködést más akadémiai intézményekkel;
  • Vezetői tevékenységek végzése pénzügyi intézmények különböző vezetési szintjein; 
  • A pénzügyi és banki szférára jellemző kockázatok azonosítása, követése és kezelése;
  • Beruházási döntések meghozatala és azok implementációja a kockázat és bizonytalanság körülményei között;
  • Az adott konjunktúrának és gazdasági környezetnek leginkább megfelelő vállalatértékelési módszertan kiválasztása és alkalmazása;
  • Modern pénzügyi menedzsment módszerek alkalmazása és a gazdasági szereplők tőkestruktúrájának optimalizálása.

Karrierlehetőségek

A vállalati pénzügyi menedzsment képzés által nyújtott kompetenciák kiválóan hasznosíthatók a következő munkakörökben: pénzügyi menedzser, pénzügyi igazgató, pénzügyi kontroller. A vállalatértékelés és haladó pénzügyi stratégiák révén nyújtott tudás- és eszköztár kiválóan alkalmazható pénzügyi- és adótanácsadó minőségben, fúziók és felvásárlások, beruházási projektek értékelése kontextusban. A befektetési döntésekés a származtatott termékek árazása igen alapos szakismereteket nyújt pénzügyi elemzők, befektetési tanácsadók számára.

Kötelező tantárgyak

1. félév – Vállalatértékelés; Származtatott termékek árazása; Pénzügyi ökonometria; Interkulturális üzleti kommunikáció (angol/francia/német/olasz/spanyol); Kötelezően választható tantárgy.

2. félév – Döntéstámogató rendszerek; Üzleti tervezés; Szimulációk a pénzügyekben; Monetáris politikák; Projektértékelés; Üzleti idegen nyelv (angol/francia/német/olasz/spanyol).

3. félév – Kontrolling; A válság közgazdaságtana; Befektetési döntések; Vállalati pénzügyi stratégiák; Kötelezően választható tantárgy.

4. félév – Vállalkozástan; Kötelezően választható tantárgy; Szakmai gyakorlat Vállalati pénzügyi stratégiák vagy Vállalatértékelés tantárgyból; Kutatás és a disszertációs dolgozat elkészítése.

Tantárgyi adatlapok és tantervek

Tanterv letöltése: 2020-2021  2019-2020   2018-2019   2017-2018   2016-2017   2015-2016

Tantárgyi adatlapok 2018-2019

Tantárgyi adatlapok 2017-2018

Tantárgyi adatlapok 2016-2017

Tantárgyi adatlapok 2015-2016

+