Babeş–Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár

Főoldal / Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Magyar Intézet tagjai / Az intézet tagjai /

dr. Szász Levente

egyetemi tanár

dékánhelyettes

 

E-mail: levente.szasz@econ.ubbcluj.ro
Iroda: 105


KARRIER


Korábbi és jelenlegi egyetemi feladatok

 • 2015-től: magyar tagozatért felelős dékánhelyettes
 • 2016 – 2017: tutor – Menedzsment szakirány (II. év)
 • 2015 – 2016: tutor – Menedzsment szakirány (III. év)
 • 2013 – 2015: szakirányfelelős - Vállalkozásmenedzsment mesterképzés
 • 2009-től: koordinátor – GTK – Gazdasági Tanácsadó Klub szakkollégium

Korábbi és jelenlegi munkahelyek

 • 2019. február – jelenEgyetemi tanár, Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kar, Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Magyar Intézet
 • 2015. február – 2019. februárEgyetemi docens, Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kar, Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Magyar Intézet
 • 2012. október – 2015. február: Egyetemi adjunktus, Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kar, Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Magyar Intézet
 • 2008. október – 2012. október: Egyetemi tanársegéd (óraadó), Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kar, Menedzsment tanszék

Tudományos fokozat

 • 2008. október – 2011. november - Doktori fokozat: Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kar, Kolozsvár, Menedzsment tanszék, (nappali POSDRU ösztöndíjas képzés)

Egyetemi végzettség

 • 2008. október – 2011. november  -  Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kar,  Tudományterület: Menedzsment, Doktori képzés
 • 2010. augusztus – 2010. december - Budapesti Corvinus Egyetem, Logisztika és Ellátási Lánc Menedzsment Tanszék, PhD kutatási ösztöndíj
 • 2008 – 2009 - Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kar, Szakirány: Vállalati pénzügyek, Mesteri képzés
 • 2008 – 2009 - Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kar, Szakirány: Üzletfejlesztési menedzsment, Mesteri képzés
 • 2007. szeptember – 2008. január - Pécsi Tudományegyetem, Közgazdaságtudományi Kar, Erasmus hallgató
 • 2004 – 2008 - Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kar, Szakirány: Pénzügy és Bank, Egyetemi alapképzés
 • 2004 – 2008 - Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kar, Szakirány: Gazdasági Informatika, Egyetemi alapképzés

SZAKMAI PROFIL


Szakterület: Menedzsment

Oktatás: Termelésmenedzsment (2. év), Szolgáltatásmenedzsment (2. év), Logisztika (3. év), Értékteremtő folyamatok menedzsmentje (3. év), Anyagi erőforrások menedzsmentje (3. év), Ellátási lánc menedzsment (mesteri 1. év), Vállalatértékelés (mesteri 1-2. év).

Kutatás

 • 2014– 2017 SNF Scopes Joint Research Project: „Strengthening the role of Eastern European Manufacturing Sites in Manufacturing Networks: The influence of Absorptive Capacities”. Részvétel formája: kutatócsoport tagja. A kutatásról (témavezető/partner intézetek): The University of Applied Sciences HTW Chur (Svájc), University of St. Gallen (Svájc) – témavezetők; Babeş-Bolyai Tudományegyetem (Románia), University of Tirana (Albánia), South East European University (Macedónia) – partner intézetek.
 • 2012 – jelen  IMSS VI – International Manufacturing Strategy Survey, VI. round. Részvétel formája: kutatócsoport tagja. A kutatásról (témavezető/partner intézetek): Politecnico di Milano (koordinátor intézet), további 22 ország felsőoktatási intézményei és kutatóintézetei (www.manufacturingstrategy.net).
 • 2009 – 2012 Versenyképesség Kutatás – „Versenyben a világgal 2009” („A nemzetközi gazdasági folyamatok és a hazai üzleti szféra versenyképessége” alprojekt)Részvétel formája: kutatócsoport tagja. Finanszírozó: TÁMOP-4.2.1.B-09/1/KMR-2010-0005. A kutatásról (témavezető/partner intézetek): Versenyképesség Kutató Központ, Budapesti Corvinus Egyetem (www.versenykepesseg.uni-corvinus.hu).
 • 2009 – 2010 IMSS V – International Manufacturing Strategy Survey, V. round. Részvétel formája: kutatócsoport tagja. A kutatásról (témavezető/partner intézetek): Politecnico di Milano (koordinátor intézet), további 22 ország felsőoktatási intézményei és kutatóintézetei (www.manufacturingstrategy.net).
 • 2009 – 2010 GMRG IV – Global Manufacturing Research Group, IV. roundRészvétel formája: kutatócsoport tagja. A kutatásról (témavezető/partner intézetek): több mint 25 ország felsőoktatási intézményei és kutatóintézetei (www.gmrg.org).

PUBLIKÁCIÓK


Könyv, könyvfejezet

 1. Szász Levente - Kerekes Kinga - Kovács Gyöngyvér - Székely Imre  (2015), Az erdélyi magyar közgazdaság- és gazdálkodástudomány felmérése, in: Péntek J., Salat L., Szikszai M. (ed), Magyar tudományosság Romániában 2002-2013 között, Ábel Kiadó, Kolozsvár, 2. kötet, 305-332 old.
 2. Demeter Krisztina - Szász Levente (2014), Exploring operations of manufacturing plant types in international context, in Johansen, John, Farooq, Sami, Cheng, Yang (Eds.), International Operations Networks, Springer (ISBN 978-1-4471-5645-1)
 3. Szász Levente - Györfy Lehel-Zoltán (2014), Manufacturing in Romania – research report on the International Manufacturing Strategy Survey VI in Romania (2013-2014), Presa Universitară Clujeană Kiadó, Kolozsvár.
 4. Szász Levente - Demeter Krisztina (2013), The impact of the economic crisis on operations strategy and practices, 13. fejezet, in: Bodea, G., Dragos, C., Postelnicu, C. (szerk.), The Global Economic Crisis, between Theory and Pragmatism, Lambert Academic Publishing, Saarbrücken, Németország.
 5. Szász Levente (2011), Románia ipara, in: Benedek József (szerk.), Románia: tér, gazdaság, társadalom., Nemzeti Kisebbségkutató Intézet, Kriterion Kiadó, Kolozsvár, X. fejezet, 289-320 old.
 6. Nagy Bálint Zsolt - Szász Levente (2010), Kolozsvári metropoliszövezet vállalati szférájának            jövedelmezőségi mutatói, in: Réti Tamás (szerk.), Kincses Kolozsvár – ma, Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány, Budapest, III. fejezet, 97-157 old.

Folyóirat cikk

 1. Demeter Krisztina, Szász Levente, Rácz Béla-Gergely (2016), The impact of subsidiaries’ internal and external integration on operational performance, International Journal of Production Economics, vol. 182, 73-85.
 2. Szász Levente, Maike Scherrer-Rathje, Patricia Deflorin (2016), Benefits of internal manufacturing network integration: the moderating effect of country context, International Journal of Operations & Production Management, vol. 36, no. 7, 757-780.
 3. Demeter Krisztina, Szász Levente (2016), The diversity of European manufacturing plant roles in international manufacturing networks, Journal of East European Management Studies, vol. 21, no. 2, 184-208.
 4. Szász Levente, Matyusz Zsolt, Demeter Krisztina (2016), A vállalatméret szerepe a termelésben – a mérési módszer hatása, Vezetéstudomány, vol. 47, no. 2, pp. 2-11.
 5. Szász Levente - Demeter Krisztina (2015), Business models along supply chain position and servitisation: An empirical investigation of European manufacturers, Acta Oeconomica, vol. 65, no. 3, 367-391.
 6. Szász Levente - Demeter Krisztina - Boer Harry (2015), Production competence revisited - a critique of the literature and a new measurement approach, Journal of Manufacturing Technology Management, vol. 26, no. 4, 536-560.
 7. Szász Levente - Demeter Krisztina (2014), How do companies lose orders? A multi-country study of internal inconsistency in operations strategies, Operations Management Research, vol. 7, no. 3-4, 99-116.
 8. Bessenyei András - Szász Levente (2013), Az energiatudatosság beépítése a vállalat irányítási rendszerébe – esettanulmány egy nyomdaipari vállalatnál, Közgazdász Fórum, vol. 16, no. 113, 39-62.
 9. Demeter Krisztina - Szász Levente (2013), Towards solution based thinking: characteristics of servitization at Hungarian manufacturing companies, Journal for East European Management Studies, vol. 18, no. 3, 309-335.
 10. Demeter Krisztina - Szász Levente (2012), Úton a megoldásalapú gondolkodás felé – Szolgálatosodási jellemzők magyarországi termelővállalatoknál, Vezetéstudomány, vol. 43, no. 10, 34-45. 
 11. Demeter Krisztina - Szász Levente (2012), Az ellátási láncban elfoglalt pozíció és a szolgálatosodás – üzleti modellek Európában, Vezetéstudomány, vol. 43, no. 10, 2-18.
 12. Bessenyei István - Szász Levente - Erdély Attila (2011), Oligopsonistic resource markets – modelling firm decisions in Maple, Economists’ Forum, vol. 14, no. 103, 31-51.
 13. Demeter Krisztina - Szász Levente (2011), A válság hatása a termelési tevékenységre, Vezetéstudomány, 42. évf., 2011. különszám, ISSN 0133-0179, 38-45.
 14. Szász Levente - Demeter Krisztina (2011), Supply chain position and servitization efforts of manufacturing companies in Eastern and Western Europe, Journal of International Business and Economics, vol. 11, no. 1, 104-112.
 15. Szász Levente - Demeter Krisztina (2011), A minőség szerepe a termelésben Magyarországon és Romániában 1. rész, Magyar Minőség (Journal of the Hungarian Society for Quality), vol. 20, no. 6, ISSN 1789-5510, 36-41.
 16. Szász Levente - Demeter Krisztina (2011), A minőség szerepe a termelésben Magyarországon és Romániában 2. rész, Magyar Minőség (Journal of the Hungarian Society for Quality), vol. 20, no. 7, ISSN 1789-5510, 8-17.
 17. Nagy Bálint Zsolt - Szász Levente (2010), A Kolozsvár Metropolisz Övezet szolgáltatási szektora a válság előtt és után, Közgazdász Fórum, XIII. évfolyam, 93. szám, 2010 április, 29-43.
 18. Szász Levente (2009), An MRP-based integer programming model for capacity planning, Economists Forum, vol. 12, no. 92, 3-23.
 19. Szász Levente (2009), Kapacitásbővítési stratégiák értékelése: az időzítési opció értéke, Közgazdász Fórum, XII. évfolyam, 90. szám, 2009 október, 29-44.
 20. Nagy Bálint Zsolt - Szász Levente (2009), Helyzetkép a Kolozsvári Metropolisz Övezet iparáról, Közgazdász Fórum, XII. évfolyam, 90. szám, 2009 október, 15-28.
 21. Szász Levente - Györfy Lehel (2008), A termék-folyamat mátrix és pénzügyi hatásai. Egy textilipari közepes vállalat esete, Közgazdász Fórum, XI. évfolyam, 79. szám, 2008 augusztus, 23-38.
 22. Szász Levente (2008), Kapcsolódási felületek termelés menedzsment és vállalati pénzügyek között, Közgazdász Fórum, XI. évfolyam, 77. szám, 2008 június, 37-50.
 23. Szász Levente (2008), A termékkel és termelési folyamattal kapcsolatos termelésmenedzsment-döntések és hatásuk a vállalat pénzügyi helyzetére,  Közgazdász Fórum, XI. évfolyam, 76. szám, 2008 május, 11-28.

Előadás és/vagy konferenciakiadványban megjelenő írás

 1. Maike Scherrer-Rathje, Patricia Deflorin, Szász Levente (2016), Prerequisites for a beneficial knowledge transfer between manufacturing plants, 5th World Conference on Production & Operations Management, 2016. szeptember 6-10, Havana, Kuba.
 2. Szász Levente, Rácz Béla-Gergely (2016), Do multinational companies bring new manufacturing best practices to emerging countries?, 5th World Conference on Production & Operations Management, 2016. szeptember 6-10, Havana, Kuba.
 3. Patricia Deflorin, Maike Scherrer-Rathje, Szász Levente (2016), The impact of product related complexity on knowledge sharing and plant performance in manufacturing networks, 23rd EurOMA Conference „Interactions”, 2016. június 17-22, Trondheim, Norvégia.
 4. Szász Levente, Demeter Krisztina, Boer Harry (2015), Do manufacturing best practices depend on the subsidiary role in manufacturing networks? An empirical study, ICEBM 2015 - 2nd International Conference on Economics and Business Management, 2015. november 20-21, Kolozsvár, Románia.
 5. Szász Levente - Demeter Krisztina - Boer Harry (2015), The effectiveness of manufacturing practices in different subsidiary types – consequences for CEE subsidiaries, 2nd AIB-CEE chapter Conference, 2015. szeptember 19, Varsó, Lengyelország.
 6. Demeter Krisztina - Szász Levente - Rácz Béla-Gergely (2015), The impact of subsidiaries’ internal and external integration on operational performance, 22nd EurOMA Conference „Operations management for sustainable competitiveness”, 2015. június 26 – július 1, Neuchatel, Svájc.
 7. Matyusz Zsolt - Demeter Krisztina - Szász Levente (2015), Size as a contingency factor – exploring the effect of size on the use and performance impact of manufacturing practices, 22nd EurOMA Conference „Operations management for sustainable competitiveness”, 2015. június 26 – július 1, Neuchatel, Svájc.
 8. Deflorin Patricia - Scherrer-Rathje Maike - Szász Levente (2015), Knowledge transfer in manufacturing networks, POMS (Production & Operations Management Society) 26th Annual conference, 2015. május 8-11, Washington D.C., USA.
 9. Demeter Krisztina - Szász Levente (2014), The diversity of Eastern and Western European manufacturing plant roles in international manufacturing networks, 1st AIB-CEE chapter Conference / 2nd Working conference on Competitiveness, 2014. október 9-11, Budapest, Magyarország.
 10. Demeter Krisztina - Szász Levente - Boer Harry (2014), Do best manufacturing practices depend on the plant role in international manufacturing networks?, 21st International Annual EurOMA Conference „Operations Management in an innovation economy”, 2014. június 20-25, Palermo, Olaszország.
 11. Szász Levente - Demeter Krisztina - Boer Harry (2014), Manufacturing best practices and performance: the effects of home and host country context,18th International Working Seminar on Production Economics, 2014. február 24-28, Innsbruck, Ausztria.
 12. Szász Levente - Demeter Krisztina (2014),Servitization in supply chain context: exploring business models, 18th International Working Seminar on Production Economics, 2014. február 24-28, Innsbruck, Ausztria.
 13. Szász Levente - Demeter Krisztina (2013), A dynamic perspective on the operations strategy configuration of manufacturing firms, International Conference on Economics and Business Management, 2013. november 23, Kolozsvár, Románia.
 14. Demeter Krisztina - Szász Levente - Losonci Dávid (2013), Enhancing manufacturing flexibility through human resource improvement programs – the influence of the macro environment, 4th Annual Conference of the European Decision Science Institute, 2013. június 16-19, Budapest, Magyarország.
 15. Boer Harry - Demeter Krisztina - Szász Levente (2013), Are best manufacturing practices best everywhere? The effects of country characteristics on manufacturing practices and performance, 20th International Annual EurOMA Conference „Operations Management at the heart of the recovery”, 2013. június 7-12, Dublin, Írország.
 16. Szász Levente - Demeter Krisztina (2013), How do companies lose orders? – a multi-country study for mapping 'unsuccessful’ operations strategies, 20th International Annual EurOMA Conference „Operations Management at the heart of the recovery”, 2013. június 7-12, Dublin, Írország.
 17. Szász Levente - Demeter Zselyke (2013), Improving operations based on competitive priority mapping: a case study in the plastics industry, 6th International Conference „Managerial Challenges of the Contemporary Society”, June 7-8, 2013, Cluj-Napoca, Romania.
 18. Szász Levente - Demeter Krisztina (2012), A dynamic view of the importance-performance fit in manufacturing strategy, 4th P&OM World Conference / 19th International Annual EurOMA Conference “Serving the World”, July 1-5, 2012, Amszterdam, Hollandia.
 19. Szász Levente (2012), Patterns of change of manufacturing competitive priorities and competitive capabilities, The Proceedings of the 5th International Conference „Managerial Challenges of the Contemporary Society”, June 8-9, 2012, Cluj-Napoca, Romania.
 20. Szász Levente - Demeter Krisztina (2012), Importance-performance fit within manufacturing strategy and its impact on business performance, 17th International Working Seminar on Production Economics, 2012. február 20-24, Innsbruck, Ausztria.
 21. Szász Levente - Demeter Krisztina (2011), Manufacturing competitive priorities and business performance – an importance-performance analysis approach, 18th International Annual EurOMA Conference “Exploring Interfaces”, Cambridge, UK.
 22. Szász Levente - Naghi, Mihai (2011), Quality management issues in Romanian industrial firms – an international comparison, The Proceedings of the 4th International Conference „Managerial Challenges of the Contemporary Society”, June 3-4, 2011, Risoprint kiadó (ISSN 2069-4229), Kolozsvár, Románia, 308-312.
 23. Szász Levente - Demeter Krisztina (2010), Supply chain position and servitization efforts of companies in Eastern and Wesern Europe, International Academy of Business and Economics (IABE) summer conference, Barcelona, Spanyolország.
 24. Naghi, Mihai - Szász Levente (2010), Impact of the Romanian industrial sector on the country’s economic performance, The Proceedings of the 3rd International Conference „Managerial Challenges of the Contemporary Society”, June 4-5, 2010, Risoprint kiadó (ISSN 2069 - 4229), Kolozsvár, Románia, 135-142.
 25. Naghi, Mihai - Stegerean, Roxana - Szász Levente (2009), Reorganizing the production system for increasing competitiveness, The Proceedings of the 2nd International Conference „Managerial Challenges of the Contemporary Society”, Risoprint kiadó (ISBN 978-973-53-0182-8), Kolozsvár, Románia, 182-190.
Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Nemzetközi Konferencia 2013

Felvételi

A Babeş–Bolyai Tudományegyetem Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Magyar Intézet felvételit hirdet a 2018–2019 tanévre. A diákok négy alapkézés és három mesterképzés szak közül választhatnak. A nappali tagozatos képzést távoktatás is kiegészíti.

További felvételi információk itt

© 2011 Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Magyar Intézet, Babeş–Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár

Design és programozás a Weblap.ro