Dr. Dézsi-Benyovszki Annamária

egyetemi docens
E-mail: annamaria.benyovszki@econ.ubbcluj.ro
Telefon: +40-264418652/5872
Iroda: 255

KARRIER

Tudományos fokozat:

 • 2005- 2009 Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kar, Kolozsvár, Pénzügy tanszék, Ph.D hallgató, nappali képzés 

Egyetemi végzettség

 • 2003- 2004 Mesterképzés, Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Közgazdasági Kar, Kolozsvár, Mennyiségi gazdaságtan és pénzügy
 • 1999-2003 Egyetemi képzés, Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Közgazdasági Kar, Kolozsvár, Bank és értéktőzsde szakirány

Korábbi és jelenlegi egyetemi feladatok

 • 2012 - jelen

Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Magyar Intézet, Igazgató

Kari Tanács tag

Közgazdasági Kutató Klub, koordinátor

Évfolyamfelelős: III. év Pénzügy és bank szakirány

Korábbi és jelenlegi munkahelyek

 • 2014 -             Egyetemi docens, Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kar, Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Magyar Intézet
 • 2011 - 2014 Egyetemi adjunktus, Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kar, Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Magyar Intézet
 • 2010 - 2011 Egyetemi adjunktus, Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kar, Pénzügy tanszék
 • 2009 – 2010  Egyetemi adjunktus, Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kar, Statisztika-Előrejelzés-Matematika tanszék
 • 2007 – 2009   Egyetemi tanársegéd, Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kar, Statisztika-Előrejelzés-Matematika tanszék
 • 2005 – 2007 Egyetemi gyakornok, Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kar, Statisztika-Előrejelzés-Matematika tanszék

SZAKMAI PROFIL

Szakterület: Pénzügy

Oktatás: Banktechnika, Pénzügyi és banki menedzsment, Monetáris intézmények és mechanizmusok, Leíró statisztika, Következtető statisztika, Ökonometria, Üzleti tervezés

Kutatási projektek

 • 2007 – jelen - GEM – Global Entrepreneurship Monitor. Részvétel formája: kutatócsoport tagja, 2012-ben a kutatócsoport romániai vezetője. Finanszírozó: Babeş-Bolyai Tudományegyetem, OTP Bank Romania. A kutatásról (témavezető/partner intézetek): A vállalkozói hajlandóságot tanulmányozó legnagyobb nemzetközi kutatás (http://www.gemconsortium.org/teams/87/romania). 2012-ben a világ 70 országa vesz részt a kutatásban.

PUBLIKÁCIÓK

Könyvek, jegyzetek, monográfiák

 1. Trenca Ioan, Benyovszki Annamária, Riscul portofoliului de credite bancare - soluţii de management,  Casa Cărții de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2011
 2. Györfy Lehel Zoltán, Pete Ştefan, Matiş Dumitru, Nagy Ágnes, Benyovszki Annamária, Petru Tünde Petra, Raport privind activitatea antreprenorială în România 2008, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2010
 3. Györfy Lehel Zoltán, Nagy Ágnes, Pete Ştefan, Matiş Dumitru, Benyovszki Annamária, Petru Tünde Petra, Monotorizarea globală a antreprenoriatului. Raportul de ţară al României, 2007, Ábel Kiadó, Kolozsvár, 2008

Folyóiratokban megjelent cikkek

 1. Pete Ştefan, Nagy Ágnes, Dumitru Matiş, Györfy Lehel-Zoltán, Benyovszki Annamária, Petru Tünde Petra, Early-stage entrepreneurial aspirations in efficiency-driven economies, Romanian Journal of Economic Forecasting, 2011, volume 14 issue 2, p. 5-18.
 2. Benyovszki Annamária, Bordás Eszter, Kürti László-Ádám, Szodorai Melinda, Troubleshooting Basel II: The Issue of Procyclicality, Analele Universităţii din Oradea. Ştiinţe Economice. Tom XX vol 1, 2011, P. 461-468
 3. Nagy Ágnes, Pete Ştefan, Benyovszki Annamária, Petru Tünde Petra, Györfy Lehel Zoltán, Raportul de Larosière în oglinda noii structuri europene a supravegherii financiare,www.ectap.ro, Economie teoreticăşi aplicată, 2010, P. 5-21
 4. Pete Ştefan, Nagy Ágnes, Györfy Lehel Zoltán, Benyovszki Annamária, Petru Tünde Petra, The evolusion of early-stage entrepreneurial activity influencing factors in Romania, Economie Teoretică şi Aplicată, 2010, P. 3-12
 5. Nagy Ágnes, Pete Ştefan, Benyovszki Annamária, Györfy Lehel Zoltán, Petru Tünde Petra, Entrepreneurial Perceptions and Activity, Economie teoretică şi aplicată, 2010, P. 17-28
 6. Nagy Ágnes, Pete Ştefan, Benyovszki Annamária, Györfy Lehel Zoltán, Petru Tünde Petra, Romanian enterpreneurship in international view, Közgazdász Fórum, XIII, 2010, P.41 – 56
 7. Benyovszki Annamária, Felfalusi Éva, Rácz Tímea, Süveg Orsolya, Karsai Zoltán, A 2007-2009-es pénzügyi-gazdasági válság hatása a Bukaresti Értéktőzsdén jegyzett vállalatok kockazatosságára, Közgazdász Fórum, XIII, 93, 2010, P. 3 – 28
 8. Györfy Lehel Zoltán, Nagy Ágnes, Pete Stefan, Benyovszki Annamária, Petru Tünde Petra, Vállalkozói aktivitás Romániában, Közgazdász Fórum, 7, 2009, 37 – 44 o.
 9. Trenca Ioan, Benyovszki Annámaria, Analysis model on the relation between macroeconomical variable tendencies and commercial bank's credit risk, Analele Universităţii din Oradea. Ştiinte Economice. Tom XVIII vol 3, 2009, P. 694-701
 10. Trenca Ioan, Benyovszki Annamária, Văidean Viorela-Ligia, Consideraţii privind tehnicile moderne ale managementului riscului de credit, Revista de Studii şi Cercetări Economice "Virgil Madgearu" An II nr.1/2009, 2009, P.102-118
 11. Trenca Ioan, Benyovszki Annamária, Using credit scoring method for probability of nonfinancial companies default estimation at industry level, Finanţe. Provocările viitorului, nr.9/2009, P. 47-60
 12. Petru Tünde Petra,Benyovszki Annamária, Egy makroszintű hitelkockázati modell romániai alkalmazása,     Hitelintézeti Szemle, 2008, 225-237 o.
 13. Györfy Lehel Zoltán, Benyovszki Annamária, Szakács Szilárd, Vállalkozói hajlandóság a BBTE Közgazdaság- és Gazdálkodastudományi Karának magyar tagozatos hallgatói körében, Közgazdász Fórum, 2008/6, 23 – 36 o.
 14. Benyovszki Annamária, Kibédi Kamilla Klára, Vállalati csődelőrejelzés többváltozós statisztikai módszerrel, Közgazdász Fórum, 7, 2008, 3 – 17 o.
 15. Benyovszki Annamária, Györfy Lehel Zoltán, Juhász Jácint, A munkatermelékenység mint területi versenyképességi tényező a felsőoktatási intézmények tudásalapú gazdaságban újraértékelt szerepének tükrében, Közgazdász Fórum, 2007/5, 5 – 17 o.
 16. Györfy Lehel Zoltán, Benyovszki Annamária, Innovation, Higher Education Institutes and Territorial Competitiveness in Romania, Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Oeconomica, Supliment al revistei Studia Universitas Babeş-Bolyai, 2006, P. 283 – 286
 17. Györfy Lehel Zoltán, Benyovszki Annamária, Regionális gazdasági egyenlőtlenségek Romániában, Területi Statisztika, 2006, 209-218 o.

Előadás és/vagy konferenciakiadványban megjelenő tanulmány

 1. Benyovszki Annamária, Györfy Lehel, Nagy Ágnes, Petru Tünde-Petra, Influencing Factors of Entrepreneurial Aspiration in Western and Central-Eastern European Countries, Conference Proceedings ABSRC Venice 2011, ISBN 978-961-92917-1-9
 2. Nagy Bálint - Zsolt, Benyovszki Annamária, Györfy Lehel Zoltan, Pete Ştefan, Entrepreneurship and attitudes towards risk, Entrepreneurship and economic growth, Abel Publishing House, Editor: Benyovszki Annamária, Györfy Lehel, Pete Stefan, Petru Tünde Petra, 2008, P. 115-120
 3. Györfy Lehel Zoltán, Nagy Ágnes, Matiş Dumitru, Benyovszki Annamária, Petru Tünde Petra, Main Characteristics of Entrepreneurial Activity in Romania, Entrepreneurship and Economic Growth International Conference, Abel Publishing House, Editor: Benyovszki Annamária, Györfy Lehel, Pete Stefan, Tünde Petru Petra, 2008, P. 108-115
 4. Trenca Ioan, Benyovszki Annamária, Este o concurenţă monopolistă pe piaţa bancară din România?, Conferinţa internaţională Finanţe-provocările viitorului 10-11 mai 2007, Universitaria Craiova, 2007, P. 46-53
 5. Trenca Ioan, Benyovszki Annamária, Corporate credit - risk valuation, Competitiveness and European Integration, "Babes-Bolyai" University Cluj-Napoca, 26-27 Octomber 2007, Editura Alma Mater, Cluj-Napoca, 2007, P. 292-297
 6. Petru Tünde Petra, Benyovszki Annamária, Probability of Default Modeling, International Conference Competitiveness and European Integration, Alma Mater, Cluj-Napoca, 2007, P. 7-12
 7. Györfy Lehel Zoltán, Benyovszki Annamária, Szakács Szilard, Entrepreneurship and Related Aspects in the View of the Students Specialised in Economics and Business Administration, Competitiveness and European Integration, Alma Mater, Editor: Ilieş Liviu, Gavrea Corina, 2007, P. 53-61
 8. Trenca Ioan, Benyovszki Annamária, Metode noi utilizate in managementul riscului de credit, Piata de Capital, Editura Universităţii de Vest Timisoara, 2006, P. 104-116
 9. Benyovszki Annamária, Györfy Lehel Zoltán, Mortgage loans in Romania, The Impact of European Integration on the National Economy, Finance Section, Risoprint, Editor: Ioan E. Nistor, Cristina Ciumas, 2005, P. 638-644
 10. Benyovszki Annamária, Reforma sistemului bancar din România şi Ungaria în perioada tranziţiei, Lumea financiară; – prezent şi viitor, Casa Cărţii de Ştiinţă, 2004, P. 575-585
+