Oktatás alapképzés

Frissítve: 2021/05/17

 

Gazdasági informatika

A képzés célja olyan informatikus szakemberek képzése, akik alkalmasak a gazdasági szférában keletkező információk feltárására, gyűjtésére, számítógépes adatfeldolgozásban és nyilvántartásban való közreműködésre, az információk karbantartására, valamint az így nyert újabb információknak a hasznosítására. Ennek megfelelően járatosak a gazdaságtannal és informatikával összefüggő ismeretek alkalmazásában. Munkájuk során hatékonyan alkalmazzák e feladatok megoldásához szükséges számítástechnikai eszközöket.

Marketing

A Marketing szakirány célja olyan vezető marketing szakemberek képzése, akik sikeresen helytállnak a dinamikusan változó gazdasági környezetben, akik képesek azonosítani a piaci trendeket és a fogyasztói igényeket, a fogyasztói elégedettséget és vállalati célokat szem előtt tartva versenyképes ajánlatokat kialakítani, valamint kreatív reklámokkal és csatornákkal támogatni az értékesítést. A legkorszerűbb piackutatási, marketingtervezési és on-line marketing ismereteknek és a valós vállalati projekteknek köszönhetően a szakirány végzettjei sikerrel pályázhatnak a cégek állásajánlataira vagy továbbtanulásra a mesteri képzésben.

Menedzsment

A szakirány fő célja, hogy a végzős hallgatók olyan vállalatvezetői tudással legyenek felvértezve, mely lehetővé teszi számukra a valós vállalati döntési helyzetekben való helytállást, beleértve a saját vállalkozás indítását és vezetését. A képzés olyan kulcsterületekre összpontosít, mint: szolgáltató- és termelő cégek vezetési sajátosságai, egyének és csoportok vezetésének és szervezésének módszerei, áruelosztási- és szállítási rendszerek felépítése és működtetése, a vállalati stratégia alkotásának folyamata, a különböző piacokkal kapcsolatos ismeretek, vagy a vállalati tevékenységek anyagi háttérfolyamataival kapcsolatos döntések.

Pénzügy és bank

A képzés fő célkitűzése a pénzügy területén tevékenykedő szakemberekre jellemző készségek, képességek és kompetenciák fejlesztése, olyan közgazdászok képzése, akik felkészültek a vállalatok pénzügyi menedzsmentjének, tervezésének, beruházási döntéseinek, finanszírozásának és a pénzügyi kimutatások értelmezésének területén, ugyanakkor átlátják a bankok, biztosítótársaságok és brókercégek működési folyamatait, valamint kockázatelemzési és befektetési döntéseit és képesek egy saját vállalkozás menedzselésére. A szakirány minősége biztosítja a végzett hallgatók munkaerőpiacra való belépését, megfelelve a növekvő elvárásoknak. 

 

 

 

 

+