Stratégia

A Babeş-Bolyai Tudományegyetem Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Magyar Intézetének főbb stratégiai irányvonalai

 

A Babeş-Bolyai Tudományegyetem Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Magyar Intézete vezető szerepet kíván betölteni a Kárpát-medence üzleti elitjének magyar nyelvű képzésében, globálisan és lokálisan egyaránt versenyképes tudás biztosításával, nemzetközi kutatási reputációval, európai szakmai hálózattal, aktív szerepet vállalva a társadalom gazdasági felemelkedésében, a szakmai etika elvei mentén.

Egyértelmű elkötelezettségünk az üzleti elitképzés mellett, prioritásos stratégiai irányvonalnak tekintjük négy képzési szakterületünk szakirányainak folyamatos fejlesztésének további folytatását úgy alap- és mesterképzésen, nappali és távoktatásos formában, mint az intézet szakkollégiumaiban, a világszinten legújabb ismeretek szerint. A végzett hallgatóink által itthon és külföldön befutott sikeres szakmai pályák, a szakmában való gyors elhelyezkedésük vagy a sikeres saját vállalkozásaik jelentik azokat a célmutatókat, amelyekre a jövőben is fókuszálni fogunk. Olyan gazdasági tudást és szakmai tapasztalatot biztosítunk, ami a Romániában való jó elhelyezkedést és karriert lehetővé teszi, de ugyanakkor az európai és a világgazdaság szintjén is versenyképesnek számít.

Az intézetünk tagjainak a közgazdaságtudományi területen elért kutatási eredményeinek továbbra is méltóképpen kell támogatniuk egyetemünk azon célkitűzését, hogy bekerüljön a világ legjobb 500 egyeteme közé. Ennek megfelelően, a közgazdaságtudomány terén magas szintűnek számító, nemzetközi szinten elismert tudományos szaklapokban való publikálás és a nemzetközi szinten elismert tudományos kutatási programokba való bekapcsolódások gyakoriságának és intenzitásának további növelését kiemelkedően fontosnak tartjuk.

Az oktatási-kutatási kapcsolataink további fejlesztése, nemzetköziesítése és szélesítése újabb távlatokat nyit abban, hogy oktatóink és hallgatóink még jobban integrálódjanak azokba a tudáshálózatokba, amelyeket az Európa és a világ vezető egyetemeivel való együttműködések biztosítanak. Külföldi ösztöndíjprogramjaink, vendégtanár programjaink, külföldi egyetemi kapcsolataink további építése szintén hangsúlyos feladatnak számít a jövőben.

A társadalomban betöltött szerepünkben egyrészt a régió üzleti életének katalizátor szerepét kívánjuk betölteni és erősíteni, másrészt az erdélyi magyar társadalom széles köre számára a gazdasági gondolkodás fejlesztőjeként szeretnénk szerepet vállalni. Vállalati kapcsolataink további bővítésére törekszünk, valamint arra, hogy még az eddiginél is intenzívebbé váljon intézetünk és a vállalati szféra közötti kétirányú tudásáramlás, formális és informális keretek között egyaránt. Az erdélyi magyar gazdasági gondolkodás fejlesztésében betöltött szerepünket első sorban a középiskolás oktatásban résztvevő diákok és tanárok gazdasági és üzleti ismereteinek fejlesztéséhez nyújtott aktív tudásátadást tartjuk a közeljövőben prioritásosnak.

A Babeş-Bolyai Tudományegyetem Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Magyar Intézetének stratégiája kezdetektől fogva változatlan. Több mint tíz éve ebbe az irányba indultunk el, nagyszerű eredményekkel. Alapelveink, jövőképünk, céljaink és stratégiánk azóta is állandóak. 

+