Távoktatás

Frissítve: 2021/05/17

 

 

Felvételi információk

Mi a távoktatás?

A távoktatás, az a modern oktatási forma, amely a technológia legújabb vívmányaira (internet) és sajátos tananyagokra alapozva legyőzi a tanár és diák között fennálló távolságot, biztosítva a hallgatók számára az önálló tanulást, a tananyag nagy részének otthoni, kényelmes körülmények közötti elsajátítását.

Hogyan zajlik a távoktatás?

A távoktatáson a hallgatókat a tutorok irányítják. A tutor az a személy, aki minden félévben kiosztja a tananyagra vonatkozó feldatokat, válaszol a kérdésekre, tisztázza a problémákat, a hallgatók rendelkezésére áll az oktatási program által előre meghatározott helyeken és időpontokban, és e-mailen tartja a kapcsolatot a hallgatókkal.

A tutorok az egyetemen szervezett találkozások alkalmával is a diákok rendelkezésére állnak. Ezek a találkozók különbözőek a hagyományos óráktól, ezek elsődleges célja nem a bizonyos tudományok tolmácsolása a hallgatók felé, hanem a diákok útbaigazítása, az egyéni tanulmányok során felmerülő problémák, kérdések tisztázása. Ugyanakkor, ezen találkozók alkalmával lehetőség nyílik a kollégákkal való ismerkedésre, közös problémafeltárásra, illetve ezekre való megoldások keresésére. A tutorok által kiadott feladatokat folyamatosan kell megoldani, az elméleti részek áttanulmányozása után. Ahhoz hogy a tutor időben elolvassa és kijavítsa, illetve szükség esetén útbaigazítsa a hallgatókat, a  megoldott feladatokat határidőre kell elküldeni. A felkészülés során felmerülő kérdéseket, vagy azokat a gondolatokat amelyek  – a véleményük szerint –  nem voltak kellően átvilágítva, elküldhetik e-mailben a tutornak, aki e-mailben, vagy a beütemezett találkozókon válaszol.

A távoktatás rendszere nagy részben a hallgatók egyéni továbbképzési energiáján alapszik, mely akaratot, kitartást, munkabírást és lelkiismeretességet feltételez, ugyanakkor lehetőséget nyújt az idő ésszerű beosztására, a saját tanulmányi ritmus kialakítására, a mindennapi életnek a diákélettel való összehangolására, anélkül hogy hatással volna a munkahely sajátos tevékenységeire.

Milyen szakirányokon folyik az oktatás?

A távoktatás képzési forma alapképzésen a 2003/2004-es tanévtől kezdődően működik a magyar tagozaton. Oktatói kapacitásunk lehetővé teszi, hogy a nappalin folyó szakirányokat távoktatásos formában is működtessük, így az elmúlt években három szakirányon is végeztek hallgatóink: menedzsmentmarketing és pénzügy és bank

A 2021/2022-as tanévben menedzsment szakirányon indul az oktatás.

Tandíj

A távoktatás működésének költségeit a diákok tandíja fedezi. Ennek mértékét évente az Egyetem Szenátusa hagyja jóvá és a tanulmányi szerződés tartalmazza.

A tandíj mértéke a 2021/2022-es tanévben: 2.900 lej/tanév (tanévenként kb. 595 eurónak megfelelő lej), amelyet négy részletben lehet kifizetni.

Ösztöndíj

2019/2020-as tanévtől a távoktatásra felvételt nyert hallgatók ösztöndíjban részesülhetnek. Az ösztöndíj megítélése a félév végén történik, a lezárt félév tanulmányi eredményei alapján. 

A távoktatás felület

Az oktatást és kapcsolattartást elősegítő elektronikus felület címe: 

https://cursuri.elearning.ubbcluj.ro/

(Belépés diákok és oktatók számára felhasználónév és jelszó alapján)

További információk

dr. Székely Imre, távoktatás igazgató, e-mail: imre.szekely@econ.ubbcluj.ro

Tanterv

A Menedzsment szakirány tantervei innen tölthetők le: 20172018, 2019, 2020

Felvételi

A felvételivel kapcsolatos információk elérhetőek itt.

 

 

 

 

 

 

 

+