Menedzsment

Frissítve: 2023/06/14

Képzési forma: nappali képzés és távoktatás                                                             FELVÉTELI INFORMÁCIÓK

A koordinátor neve és elérhetősége:

dr. Kerekes Kinga, egyetemi docens, kinga.kerekes@econ.ubbcluj.ro

Célok

A Menedzsment szakirány fő célja, hogy a végzős hallgatók olyan vállalatvezetői tudással legyenek felvértezve, mely lehetővé teszi számukra a valós vállalati döntési helyzetekben való helytállást, beleértve a saját vállalkozás indítását és vezetését. A képzés olyan kulcsterületekre összpontosít, mint: szolgáltató- és termelő cégek vezetési sajátosságai, egyének és csoportok vezetésének és szervezésének módszerei, áruelosztási- és szállítási rendszerek felépítése és működtetése, a vállalati stratégia alkotásának folyamata, a különböző piacokkal kapcsolatos ismeretek, vagy a vállalati tevékenységek anyagi háttérfolyamataival kapcsolatos döntések. A gyakorlati órákon a hallgatók valós vállalatok életéből származó esettanulmányok egyéni vagy csoportos megoldása révén készülnek fel az üzleti élet kihívásaira. A szakirány elvégzése során a diákok elsajátítják magyar, román és valamely más nemzetközi nyelven az üzleti és menedzsment fogalomtárat és annak helyes használatát.

Készségek és kompetenciák

  • A szervezet belső és külső környezetét alkotó elemek beazonosítása, elemzése és gazdasági szempontból történő kezelése
  • Szervezeti stratégiák és politikák kidolgozása és alkalmazása
  • Vezetési rendszerek és alrendszerek kialakítása és gyakorlatba ültetése
  • Tervezési, szervezési, irányítási, koordinálási és ellenőrzési módszerek azonosítása, kiválasztása és alkalmazása
  • Kis komplexitású szervezetek döntéseinek megalapozása, meghozatala és gyakorlatba ültetése
  • Adatbázisok, információk és ismeretek alkalmazása a menedzsment módszerek, technikák és eljárások során
  • A szakmai etika alapelveinek, normáinak és értékeinek elsajátítása
  • Módszeres, hatékony és felelősségteljes munkavégzés
  • A csoportvezetéssel járó feladatok és felelősségek felvállalása egy interdiszciplináris csapat élén
  • Folyamatos tanulási és szakmai fejlődési lehetőségek keresése

 

Karrierlehetőségek 

A szakirány végzettjei a gyakorlati és elméleti tudásuk birtokában saját cég alapítása és működtetése mellett szervezéssel, vezetéssel vagy a vállalati működés más területeivel kapcsolatos munkakörök betöltésére pályázhatnak igen jó eséllyel, majd néhány év munkatapasztalat birtokában az egyetemen szerzett ismereteiket vezetői pozíciókban értékesíthetik. A végzettek elhelyezkedése problémamentes, a munkaerőpiacon számos elhelyezkedési lehetőség nyílik számukra mind a magán-, mind a közszférában. A Menedzsment alapkézést elvégző közgazdászok elsősorban a következő munkakörök betöltésére vállalkozhatnak: vállalkozó, cégvezető, rendezvényszervező, menedzser asszisztens, üzleti tanácsadó, csapatvezető, gazdasági elemző, logisztikai menedzser, logisztikai ügyintéző, humán erőforrás menedzser, projektmenedzser, üzletfejlesztési menedzser, értékesítési igazgató, pénzügyi menedzser, stratégiai  vezető.

 

Kötelező tantárgyak

1. félév – Mikroökonómia; Európa gazdaságtana; Matematika közgazdászoknak; Menedzsment; Marketing alapjai; Üzleti idegen nyelv (angol/francia/német/olasz/spanyol); Testnevelés.

2. félév – Makroökonómia; Pénzügyi és biztosítási matematika; Számviteli alapismeretek; Gazdasági informatika; Közösségi pénzügyek; Gazdasági jog; Üzleti idegen nyelv (angol/francia/német/olasz/spanyol); Testnevelés.

3. félév – Vállalati pénzügyek; Pénzügyi számvitel; Adatbázis és programozás; Leíró statisztika; Üzleti idegen nyelv (angol/francia/német/olasz/spanyol); Két kötelezően választható tantárgy.

4. félév – Termelésmenedzsment; Kis- és középvállalkozások menedzsmentje; Beruházás menedzsment; Szolgáltatásmenedzsment; Vezetői számvitel; Üzleti idegen nyelv (angol/francia/német/olasz/spanyol); Egy kötelezően választható tantárgy; Szakmai gyakorlat.

5. félév – Stratégai menedzsment; Projektmenedzsment; Logisztika; Marketingtervezés; Értékteremtő folyamatok menedzsmentje; Üzleti kommunikáció (angol/francia/német/olasz/spanyol); Egy kötelezően választható tantárgy.

6. félév – Humánerőforrás menedzsment; Anyagi erőforrások menedzsmentje; Összehasonlító menedzsment; Minőségmenedzsment; Értékesítés vezetés és ösztönzés; Üzleti kommunikáció (angol/francia/német/olasz/spanyol); Egy kötelezően választható tantárgy; Szakdolgozat kidolgozása.

 

Tantárgyi adatlapok és tantervek

Tanterv letöltése: 2023-2024 2021-2022 - 2020-2021 -  2019-2020  2018-2019  - 2017-2018 -  2016-2017 -  2015-2016 - 2014-2015  

Távoktatás tantervek

Tantárgyi adatlapok - 2023/2024 tanév

Tartárgyi adatlapok - 2018/2019 tanév

Tantárgyi adatlapok - 2017/2018 tanév

Tantárgyi adatlapok - 2016/2017 tanév

Tantárgyi adatlapok - 2015/2016 tanév

+