dr. Nagy Ágnes

egyetemi docens
a Román Nemzeti Bank Igazgatótanácsának tagja, Bukarest

E-mail: agnes.nagy@econ.ubbcluj.ro
Telefon: +40-264418652/5861
Iroda: 033

egyetemi docens
a Román Nemzeti Bank Igazgatótanácsának tagja, Bukarest

E-mail: agnes.nagy@econ.ubbcluj.ro
Telefon: +40-264418652/5861
Iroda: 033


KARRIER


Tudományos fokozat

 • 1999-2005: Közgazdasági Akadémia, Bukarest, Bank, Pénzügy és Biztosítás Kar, Pénzügyek - közgazdaság tudomány doktori fokozat, doktori tézis címe: Bankaudit hatékonysága a bankrendszeri kockázat csökkentése érdekében.

Tanulmányok

 • 1972-1976: Bolyai Farkas Elméleti Líceum, Marosvásárhely, érettségi
 • 1976-1980: Közgazdasági Akadémia, Bukarest, Gazdasági Tervezés és Kibernetika Kar, közgazdász
 • 1999-2005: Közgazdasági Akadémia, Bukarest, Bank, Pénzügy és Biztosítás Kar, Pénzügyek - közgazdaság tudomány doktori fokozat, doktori tézis címe: Bankaudit hatékonysága a bankrendszeri kockázat csökkentése érdekében.

Szakmai képzések

 • mérlegképes szakkönyvelő, gazdasági-pénzügyi felértékelő, pénzügyi   könyvvizsgáló, belső könyvvizsgáló
 • 2005-től társkutató, a Román Tudományos Akadémia Gazdaságkutató Intézet ,  “Victor Slăvescu“  Pénzügykutató Központjának , a belső audit hatékonysága a bankrendszerben, az EU-hoz való csatlakozás konvergencia hatásai, a 2004 után csatlakozott országok monetáris politikája terén
 • 2004-től az Országos Könyvvizgáló Kamara lektora, a konyvvizsgálat kockázatai témában
 • 1996-ban az AEÁ USAID Program keretén belül a nem kormányzati szervezetek pénzügyi menedzsment könyvének szakértője 
 • 2011, 2012-ben  Central Banking képzés a Christ’s College University of Cambridge UK keretén belül.

Szakmai  tapasztalatok

 • 1980-1990: Nemzeti Statisztikai Hivatal Maros megyei fiókja, szakinspektor, életszínvonal és megyei gazdasági mutatók elemzése és értékelése
 • 1990-1998: Maros megyei Áramszolgáltató Vállalat, ügyfelekkel foglalkozó osztályának gazdasági vezetője
 • 1998 december – 2004, 2004 – 2009 és 2009-2014: a harmadik mandátum a Román Nemzeti Bank Igazgatótanácsának tagjaként, az első magyar nemzetiségű és az első női tagja a Román Nemzeti Bank Igazgatótanácsának 132 éves fennállása óta
 • 1998-2001: a Tax Audit és Invest Consultans kft-k vezetője, gazdasági szaktanácsadás, könyvvizsgálat, adótanácsadás, szakkönyvelés
 •  2001-2005: a marosvásárhelyi Dimitrie Cantemir Tudományegyetem egyetemi adjunktus (Könyvelés és Pénzügyi könyvvizsgálat előadások)
 • 2005 február—: a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetem Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kar, Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi  Magyar Intézet egyetemi docense (Monetáris politikák és Projektértékelés tantárgyak felelőse (magiszteri képzés), Monetáris intézmények és mechanizmusok, illetve Könyvvizsgálat tantárgyak felelőse (alapképzés) – magyar nyelven)

SZAKMAI PROFIL


Kutatási témák

A monetáris politika, makorgazdasági egyensúlyok, bankrendszeri kockázatok, központi bankok tevékenysége, központi bankok belső könyvvizsgálata, vállalkozói hajlandóság vizsgálata, a romániai és magyarországi gazdasági folyamatok értékelése.

Konferenciák, kutatások vezetése

 • Global Entrepreneurship Monitor nemzetközi kutatás romániai vezetője 2007-ben, 2008-tól tagja a kutatócsoportnak
 • “International Conference on Entrepereunrship”, nemzetközi konferencia szervezői bizottságának elnöke,Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, 2008
 • “A nemzeti tudományos tervek implemetálásának monitorizálása az 1999-2006-os időszakban“ tudományos kutatás tagja, Oktatási, kutatási, ifjúsági és sportminisztérium
 • Tudományos kutatási projektek vezetése: 8 kutatási projekt vezetése, amiből 1 nemzetközi kutatási projekt, illetve 7 kutatási projekt tagja

Nemzetközi tudományos eggyüttműködések magyarországi egyetemekkel és főiskolákkal:

 • A Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karával való együttműködés, mely a Babeş-Bolyai Tudományegyetem Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Karán a Vállalati Pénzügyi Menedzsment magiszteri képzés (magyar-angol nyelvű) létrehozásást eredményezte, 2005
 • A Budapesti Gazdasági Főiskolával való együttműködés Románia és Magyarország makrogazdasági folyamatainak és az euróra való áttérés folyamatának tanulmányozását illetően
 • A Budapesti Gazdasági Főiskolával közös nemzetközi kutatási OTKA projekt az államháztartások és költségvetési tervek területén
 • A Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központjának sorozataként megjelent, Horváth Gyula által szerkesztett “Északnyugat Erdély“ kötetének tudományos lektora, Budapest, 2006.

A gazdaság szereplőivel való folyamatos eggyüttműködés

Előadások a magyarországi Kereskedelmi és Iparkamarák (pl. Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara), vállakozói szövetségek (A Kárpátia Magyar-Román Kereskedelmi és Iparkamara Romániai Magyar Üzletemberek Egyesülete, Kockázati tőkeexport konferenciák, stb.) felkérésére Romániában, Magyarországon és Ausztriában: a két országban zajló gazdasági események szakmai értékelése, a vállakozói szférának hiteles és értékes információ nyújtása annak érdekében, hogy tevékenységüket gazdasági szempontból az adott ország gazdasági perspektiváit megismerve fejlesszék.

Szakmai egyesületek tagsága: 

 • Romániai Magyar Közgazdász Társaság, 1992
 • Felértékelők Országos Egyesülete, 1994 
 • Mérlegképes Szakkönyvelők Országos Testülete, 1995
 • Könyvvizsgálók Országos Kamarája, 2000
 • Belső Könyvvizsgálók Nemzetközi Egyesülete (AEÁ), 2005
 • Belső Könyvvizsgálók Országos Egyesülete, 2005
 • Erdélyi Múzeum Egyesület, Kolozsvár, 2006
 • Magyar Tudományos Akadémia külső köztestületi tagja, 2007
 • Kolozsvári Akadémiai Bizottság, gazdasági szakosztályának elnöke, 2008-2011

  Külföldi és hazai elismerések, kitüntetések:

 • Magyar Államelnöki Hivatal által adományozott szakmai kitüntetés Magyar Köztársaság Lovagkeresztje2012 Budapest (átadva Kolozsvár), szakmai tevékenység terén végzett kimagasló teljesítmény elismerése
 • Román Államelnöki Hivatal által adományozott Románia Csillaga (Steaua Romaniei) lovagi Érdemrend fokozata, Bukarest, 2010, a pénzügyi stabilitás célja érdekében kifejtett monetáris politikai terén elért eredmenyekért
 • Román Államelnöki Hivatal által először adott szakmai kitüntetés Az Ipar és Kerskedelmi Érdemrend parancsnoki fokozata, 2006, Bukarest, a gazdasági stabilitás és a lej denominálása érdekében tett tevékenységért
 • A  2008-as év romániai magyar közgazdásza  oklevél és Kerekes Jenő díj  Romániai Magyar Közgazdász Társaság részéről, Kolozsvár, a közgazdász társadalom érdekében végzett eredményes munkásságért, a közgazdasági tudomány fejlesztéséért, hivatástudattal nagyra értékelt tevékenységéért.
 • Aranyalma díj, a romániai Magyar Nyelvű Publikációk Egyesületének részéről, a lej denominálása és a pénzügyi stabilitás érdekében tett  magyar nyelvű kommunikációs tevékenységért,  2006
 • Tiszteletbeli díszoklevél a romániai Könyvvizsgáló Kamara részérőla pénzügyi könyvvizsgálat terén kifejtett tevékenységért, 2005, Bukarest
 • Dicsérő oklevél, a bukaresti Közgazdaságtudományi Akadémia részéről, Románia monetáris politikájának végrehajtása érdekében tett tevékenységéért, 2003, Bukarest

PUBLIKÁCIÓK


Tudományos publikációk:

 • Megjelent könyvek: 3 könyv, 3 egyetemi jegyzet
 • Nemzetközi tudományos adatbázisokban jegyzett folyóiratokban megjelent tudományos cikkek: 8 tudományos cikk
 • Az országban elismert tudományos szakfolyóiratokban megjelent cikkek száma: 21 tudományos cikk (magyar, román és angol nyelven)
 • Hazai és nemzetközi tudományos konferenciák köteteiben megjelent cikkek: 8 tudományos cikk
 • A Romániai Magyar Közgazdász Társaság által kiadott Közgazdász Fórum Kolozsvár szakfolyóirat szerkesztőbizottságának tagja
 • Közgazdasági Szemle, Budapest, szerkesztőbizottságának tagja 2011-től.

Szakmai tanulmányok, tanfolyamokon való résztvétel

1995-től több alkalommal részt vettem Debreceni Egyetem, Ady Endre Nyári Akadémia, Közgazdaságtudományi elméletek és gyakorlati alkalmazása a makro /mikro gazdaságban tanfolyamain, majd Svájc, Anglia, Görögország, Franciaország, Olaszország, AEÁ központi bankjai és neves egyetemek által szervezett tanfolyamok, illettve makrogazdasági és monetáris politika tanfolyamokon, előadásokon való résztvétel. 1998-től folyamatosan részt vettem a Román Nemzeti Bank által szervezett konferenciákon, ami a monetáris politikák, pénzügyi stabilités, bankfelügyelet, hitelezés, kockázatkezelés témakörben voltak megszervezve.   

+