dr. Pete István

egyetemi docens
E-mail: stefan.pete@econ.ubbcluj.ro
Telefon: 40-264-543059
Iroda: 223

egyetemi docens
E-mail: stefan.pete@econ.ubbcluj.ro
Telefon: 40-264-543059
Iroda: 223

 


KARRIER


Tudományos fokozat:

 • 1996- 2000  “Universitatea de Vest” Tudományegyetem, Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kar, Temesvár,  Agrárgazdaság tanszék, doktori iskola  

Egyetemi végzettség

 • 1978 - 1983 Egyetemi képzés, Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Közgazdasági Kar, Kolozsvár, Számvitel és agrárgazdaság szakirány 

Korábbi és jelenlegi munkahelyek

 • 1983 – 1988: Közgazdász a Szesz és Élesztőipari Vállalatnál, Nagyvárad
 • 1990-1991: Igazgató a Bihai Napló Kiadóvállalatnál, Nagyvárad
 • 1991-1998: Vezérigazgató a Szesz és Élesztőipari RT-nél, Nagyvárad
 • 1998-2000: Államtitkár, Mezőgazdasági és Élelmezési   Minisztérium, Bukarest
 • 2000-2008: Szenátor, Románia Szenátus, Bukarest, és egyetemi adjunktus a Babeş-Bolyai Tudományegyetem,  Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Karán, Kolozsvár 
 • 2008 - : Románia  Állami Számvevőszék, Bukarest, és egyetemi docens a Babeş-Bolyai Tudományegyetem,  Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Karán, Kolozsvár

SZAKMAI PROFIL


Oktatott tárgyak: Kontrolling, Számvitel menedzsereknek, Számviteli alapismeretek, Agrárgazdaság

Kutatási projektek:

 • 2008 – 2010, Kutatási pályázat F/7 nr. 211760/01.06.2008 „AgriPolicy – Enlargement network for agripolicy analysis”, Support action grant agreement KBBE 211760
 • 2008, Kutatási pályázat nr.3533/07.04.2008 „Global Entrepreneurship Monitor”

PUBLIKÁCIÓK


Válogatott könyvek, jegyzetek, monográfiák

 1. Pete I., Fekete Sz., Cardoş I., Számviteli alapismeretek (rom. Bazele contabilităţii), Editura Presa Universitara Clujeana, Cluj-Napoca, CNCSIS 109, 2015,
 2. I.Bostan, Șt. Pete,Deturnarea fondurilor europene. (I) regularitate și corecții financiare. Practică judiciară relevantă, Editura Hamangiu, București, 2015, ISBN 978-606-27-0467-4, 261p 
 3. Zakota Z., Szilágyi F., Pete I., Közgazdasági, számviteli és gazdaságföldrajzi alapfogalmak, Editura Dokumentum Oradea, 2013, ISBN 978-606-93001-2-1, 148 p.
 4. Pete I., Cardoș I., Pénzügyi számvitel – Munkafüzet, (rom. Contabilitate financiară-Manual de lucru), Editura Alma Mater Cluj-Napoca, 2011, ISBN 978-606-504-118-9,     120 p
 5. Pete I., Fekete Sz., Cardoş I., Számviteli alapismeretek (rom. Bazele contabilităţii), Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2010, ISBN 978–973–133–675–6, 298p., (Capitol Információs rendszer és értékelés a számvitelben, p. 97–125, 243–256.)
 6. Matiş D., Pop A. (coordonatori), Contabilitatea extrabilanțieră, în: Contabilitate financiară Ediţia III, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2010;ISBN 978–973–133–665–7; 775p. (capitol Contabilitatea extrabilanțieră - Pete Șt., Fekete Sz., Volkán I., p. 675 – 690)
 7. Popa I., Briciu S., Oprean I., Bunget O., Pereş C., Pete Şt., Bazele contabilităţii. Aplicaţii practice, Editura Economică, Bucureşti, 2009, ISBN 978 – 973 – 709 – 432 – 2, p. 384
 8. Popa I., Pop A., Matiș D., Pete Șt.(coordonatori), Cardoş V., Cîrstea A., Deaconu A., Fekete Sz., Filip C., Nistor C., Volkán I., Bazele contabilităţii - Fundamente metodologice - Aplicaţii practice,  Ediţie bilingvă (Számviteli alapismeretek,  Elméleti megalapozás - Gyakorló feladatok,  Kétnyelvű kiadás), Editura EIKON, Cluj-Napoca, 2009; ISBN  978– 973–757–205–9, 388 p., (p. 123–157 ro, 131–165 hu.-Pete Șt.)
 9. Györfy Lehel Zoltán, Nagy Ágnes, Pete Ştefan, Matiş Dumitru, Benyovszki Annamária, Petru Tünde Petra (2008), Monotorizarea globală a antreprenoriatului. Raportul de ţară al României, 2007, Editura Abel, Cluj-Napoca, ISBN 978-973-114-085-8, pg. 40
 10. Pete Șt., Számviteli alapismeretek, (rom. Bazele contabilităţii), Editura Imprimăria de Vest Oradea, 2007, ISBN 978–973–704–070–1, 283 p.
 11. Pete Şt., Sistemul integrat de obţinere a băuturilor alcoolice din porumb boabe, Editura Corvin Deva, 2000, ISBN 973-8192-00-5, 139 p.

Válogatott publikációk - folyóiratokban megjelent cikkek

 1. Elena Doina Dascălu, Nicu Marcu, Ştefan Pete, Maria-Lenuţa Ulici, Vadim Dumitraşcu 138-152 Dependent Business Climate. A Network-Based Analysis, Journal of Economic Forecasting, volume 19, Issue 1, 2016, p.138-152 ISI, (factor de impact 0,387; scor relativ zero) http://rjef.ipe.ro
 2. Hurjui Ioan, Pete Stefan, Bostan Ioan,  Monitoring the promotion of  labor  market inclusion of subjects with limited capability for work due to medical  reasons, Journal of medicine and life, Issue January-March 2016, general articles vol. IX Iss 1, pag. 55-60, ISSN 1844-3117, CNCSIS, EBSCO, Index Copernicus, ProQuest,  http://www.medandlife.ro/archive/282-vol-ix-iss-1-january-march-2016/general-articles-vol-viii-iss-3/716-monitoring-the-promotion-of-labor-market-inclusion-of-subjects-with-limited-capability-for-work-due-to-medical-reasons
 3. Ioan Radu, Monica Sabau, Cleopatra Șendroiu, Ștefan Pete, Coercive Economic Diplomacy – Corruption Trigger or Deterrent, Journal of Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research, 2015, volume 49, number 1, p. 59-78, (ISI, factor de impact  0,42) http://www.ecocyb.ase.ro/index.htm
 4. Anghelache Gabriela Victoria,  Kralik Lorand Istvan, Acatrinei Marius, Pete Ștefan, Influence of the EU Accession Process and the Global Crisis on the CEE Stock Markets: A Multivariate Correlation Analysis, Romanian Journal of Economic Forecasting, volume 17, Issue 2, 2014, p. 35-52, ISI, (factor de impact 0,355; scor relativ zero) http://rjef.ipe.ro   
 5. Cardoș Ildikó Réka, Pete Ștefan, Cardoș Vasile Daniel, A managerial accounting approach of customer relationship management, SEA-Practical Application of Science, Vol. II, Issue 3 (5), 2014, pp. 189-196. (Indexare RePEc, Ulrich’s, EconPapers)   
 6. Pete Ştefan, Nagy Ágnes, Dumitru Matiş, Györfy Lehel-Zoltán, Benyovszki Annamária, Petru Tünde Petra, Early-stage entrepreneurial aspirations in efficiency-driven economies, Romanian Journal of Economic Forecasting, 2011, volume 14 issue 2, p. 5-18, (ISI, factor de impact 0,620; scor relativ zero) http://rjef.ipe.ro
 7. Cardos Ildiko Reka, Pete Ștefan, Cardos Vasile Daniel, Traditional budgeting versus beyond budgeting: a literature review, 1st issue / July 2014 – The Annals of the University of Oradea. Economic Sciences, Tom XXIII -2014, pag.573 – 581, EBSCO, RePEc, DOAJ,    http://anale.steconomiceuoradea.ro/en/2014/07/28/1st-issue-july-tom-23-2014/
 8. Cardoș Ildikó Réka, Pete Ștefan, Cardoș Vasile Daniel, A managerial accounting approach of customer relationship management, SEA-Practical Application of Science, Vol. II, Issue 3 (5), 2014, pp. 189-196. (Indexare RePEc, Ulrich’s, EconPapers)
 9. Cardos Ildikó Réka, Pete Ștefan, Cardos Vasile Daniel, An overview on the adoption and implementation of activity - based costing in practice, Romanian Journal of Economics, Couted by the National Authority as  B+ CNCSIS - Romania, RePEc and EBSCO, DOAJ, IndexCopernicus indexed, Vol. 35 Issue 2(44)/2012, pag. 185 – 200,  http://ideas.repec.org/s/ine/journl.html    
 10. Cardoş Ildikó Réka, Pete Ştefan, Activity-based costing (ABC) and Activity-based management implementation – is this the solution for organizations to gain profitability?, Romanian Journal of Economics, Vol. 32, Issue 1 (41), 2011, p. 151-168; RePEc, and EBSCO, DOAJ, IndexCopernicus indexed, http://revecon.ro/articles/2011-1/2011-1-9.pdf
 11. Cardoş Ildikó Réka, Pete Ştefan, Managerial and cost accounting practices – a Romanian overview, Analele Universităţii din Oradea, Seria ŞtiinţeEconomice, TOM XX, Nr. 2, 2011, p. 484-490; RePEc, DOAJ, EBSCO, http://anale.steconomiceuoradea.ro/2012/02/22/the-annals-of-the-university-of-oradea-economic-sciences-tom-xx-2nd-issue-december-2011/ http://anale.steconomiceuoradea.ro/volume/2011/n2/067.pdf
 12. Pete Ştefan, Cardoş Ildikó Réka, Sarcinile şi atribuţiile profesionistului contabilităţii manageriale în era globalizării şi tehnologizării, Studia Universitatis „Vasile Goldiş” Arad Seria Ştiinţe Economice,an Issue 1-1/2011, partea 1, p. 544-553; IndexCopernicus, DOAJ, SCOPUS, ProQuest, EBSCO, CEEOL, http://studiaeconomia.uvvg.ro/images/2001/v1/63.%20SARCINILE%20SI%20ATRIBUTIILE%20PROFESIONISTULUI.pdf
 13. Pete Ştefan, Cardoş Ildikó Réka, Biró Boróka-Júlia, Tamás Ervin, Past, present and future of direct payments: a Romanian perspective, Euroeconomica, Danubius University of Galati, Issue 2(28), 2011, p. 120-128; IndexCopernicus, ProQuest, EBSCO, RePEc,  http://ideas.repec.org/a/dug/journl/y2011i28p120-128.html  
 14. Ştefan Pete, Ágnes Nagy, Lehel-Zoltán Györfy, AnnamáriaBenyovszki, Tünde Petra Petru, The evolusion of early-stage entrepreneurial activity influencing factors in Romania, Revista Theoretical and Applied Economics, Vol. XVII, Nr. 7(548), 2010, p. 5-14; DOAJ
 15. Pete Ştefan, Cardoş Ildikó Réka, A managerial and cost accounting approach of customer profitability analysis, Analele Universităţii din Oradea, Seria Ştiinţe Economice, TOM XIX, 2010, pp. 570-576; EBSCO, RePEc, DOAJ, http://anale.steconomiceuoradea.ro/volume/2010/n1/089.pdf

Válogatott publikációk - előadás és/vagy konferenciakiadványban megjelenő tanulmány

 1. Cardos Ildikó Réka, Pete István, Cardos Vasile Daniel, Managerial accounting practices in Romanian companies in the era of globalization and technological changes, 2011, Proceedings of the 7th International Conference on Management of Technological Changes, p. 265-268,  Alexandroupolis, Greece (ISI proceedings)
 2. Cardoş Ildikó Réka, Pete Ştefan, Ananalysis of activity based costing (ABC) Journal literature, International Journal of Business Strategy, Conferinţa internaţională „Proceedings of the IABE.EU – 2010 Las Vegas Annual Conference”, Las Vegas, Nevada, USA, iunie 2010, Vol.10, Nr.2, , ISSN 1553-9563, 2010, p.36-43, Ulrich’s International Periodicals Directory, http://www.ulrichsweb.com/ulrichsweb/
 3. Volkán Ildikó Réka, Matiş Dumitru, Pete Ştefan, Cardoş Vasile Daniel, The relationship between managerial accounting and information technology (IT) when initiating strategies and measuring performances,  Proceedings of the IABE 2009 Las Vegas Annual Conference, Vol. 6, Nr. 1, 2009,  p. 306-312. Ulrich’s International Periodicals Directory, http://www.ulrichsweb.com/ulrichsweb/
 4. Pete István, Volkán Réka, A vezetői számvitel és a költségszámítás szerepe a döntéshozatalban, (ro. Rolul contabilităţii manageriale şi al calculaţiei costurilor în procesul decizional), Eötvös József Főiskola, Műszaki és Gazdálkodási Fakultás, Gazdaságtudományi Intézet, Conferinţa Internaţională “ Társadalom és gazdaság – új trendek és kihívások”, Baja, Ungaria 19 septembrie 2008,  ISBN 978-963-7290-62-6, pag. 245 – 251
 5. Volkan Ildiko Reka, Pete Ştefan, Cardoş Vasile Daniel, Cost and management systems between cost calculasion and performance meajurement, pag. 1532-1536, Sesiunea  internaţională de comunicări ştiinţifice „European Integration – New chellenges for Romania’s Economy”, Ediţia IV 30 – 31 mai 2008 Oradea, Analele Universităţii Oradea, nr.Tom XVII 2008, vol.III secţiunea Finanţe, Bănci şi contabilitae, (CNCSIS B), 2008;
 6. Pete István, The key role of the euro regions in UE’s member countries economical and social development, the Hajdú-Bihar-Bihor Euroregion (hun. Az Eurórégiók kulcsszerepe az uniós tagországok térségeinek gazdasági és szociális fejlődésében, a Bihor-Hajdú-Bihar Eurórégió), Eötvös József Főiskola, Conferinţa Internaţională “ Régiók a Kárpát-Medencén innen és túl”, Baja, Ungaria 23 Martie 2007, ISBN 978-963-7290-52-7, pag. 489-494
 7. Nagy Agnes, Pete Ştefan, The Euro Currency and the Regulation of the Financial Services, Conferinţa Internaţională „Competitiveness and European Integration”, Cluj-Napoca, 26-27 Octombrie 2007, Editura Alma Mater, ISBN 978-606-504-014-4, pag. 224 – 230  
 8. Maria Vincze, Pete Istvan, Emese Szőcs, Boróka Bíró, The main factors influencing Romanian crop production, Conferinţa Internaţională „Competitiveness and European Integration”, Cluj-Napoca, 26-27 Octombrie 2007, Editura Alma Mater, ISBN 978-606-504-011-3, pag. 268-277
 9. Pete Ştefan, Romanion situation and perspective of the rural development before the  adhesion  to the EU, Cel de al 4-lea Simpozion Internaţional “Resursele de mediu şi dezvoltarea durabilă”, Oradea, 10-11 Octombrie 2006, Editura Universităţii din Oradea, 2006, ISBN  (13) 978-973-759-158-6; HU ISBN -13: 978-9274-99-0, pag. 99-108, (CNCSIS B+, poziţia 149)
 10. Pete Ştefan, The Present and the Future of Romanian Agriculture, Conferinţa Internaţională „The Impact of European Integration on the National Economy”, Cluj-Napoca,  28-29 Octombrie 2005, Editura Risoprint, ISBN 973-751-081-X, pag. 218-225       
+