dr. Vincze Mária Magdolna

nyugalmazott professzor
E-mail: vinczefey@yahoo.com, maria.vincze@econ.ubbcluj.ro
Telefon: 40-264-543059
Iroda: 255

 


Szakmai tapasztalat


1965-ben a kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetemen, matematika-fizika szakos tanári  oklevelet, majd 1970-ben közgazdász diplomát szerzett. 1977-ben a bukaresti Közgazdaságtudományi Akadémián védte meg doktori értekezését, nyerte el a közgazdaság-tudomány doktora fokozatot.

Tíz évig a kolozsvári Agrártudományi Intézetben folytatott módszertani kutatásokat, 1977-től a Babes-Bolyai Tudományegyetem Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi karának oktatója, 1997-től egyetemi tanára. Agrárpolitikát, agrárgazdaságtant, modellezés és szimuláció, illetve régió- és vidékfejlesztés  tárgyakat oktat magyar, román és angol nyelven.

Irányításával szerveződött meg a magyar nyelvű közgazdászképzés a kolozsvári egyetemen. A közgazdaságtudományi karon jelenleg több mint 800 diák, magyar nyelven három szakon hallgat közgazdasági stúdiumokat. A képzés megszervezésében, az oktatási tematikák kialakításában a PTE Közgazdaságtudományi Karának tapasztalataira is támaszkodik. Rendszeresen tartott előadásokat és szervez kurzusokat a kar oktatóinak. Több alkalommal tartott előadásokat pécsi közgazdászhallgatóknak, szervezett oktatóknak és halgatóknak kolozsvári tapasztalatcserét. A kolozsvári egyetemen 2004-ben indult, általa irányított – és Romániában egyedülálló – magyar-angol nyelvű regionális politikai és gazdaságtani mesterkurzus a pécsi regionális gazdaságtani és politikai képzési modellre épül.

Vincze Mária kutatásai az agrárgazdaságtan, az agrárpolitika, a regionális és vidékfejlesztés témaköreihez kapcsolódnak. Kiterjedt szakirodalmi munkásságát négy monográfia, 12 társszerzőségben kiadott könyv, 5 egyetemi jegyzet és másfélszáz tudományos közlemény bizonyítja.

Rendszeres szerzője számos nemzetközi tudományos folyóiratnak és szaklapnak. Szerkesztőbizottsági tagja több kolozsvári folyóiratnak : Közgazdasági Fórum, Studia, stb.

Az erdélyi agrárátalakulásról, a falusi térségek transzformációs problémáiról és a román vidékfejlesztési politika értékeléséről az ő munkáiból tájékozódhat az európai szakmai közvélemény.

Kutatásai az elmúlt fél evtizedben az európai vidékfejlesztési gyakorlat és az erdélyi átalakulás öszefüggéseinek vizsgálatára irányultak. A Székelyföldön és a Kalotaszegen végzett kistérségi kutatásai új eredményekkel gazdagították a regionális tudományt. A kutatásai iránti nemzetközi érdeklődést mutaják külföldi publikációi, nemzetközi kutatócsoportokban való közreműködése és rendszeres konferenciaszereplései fontos nemzetközi tudományos fórumokon. Kistérségi vizsgálatai tudományszervezési szempotból is jelentősek, a terepmunkák során több tucat egyetemi hallgató sajátítja el a területi kutatások alapjait. Az álatla irányított tudományos műhely a határon túli magyar regionális tudomány fontos szellemi bázisának tekinthető.

Vincze Mária az erdélyi tudományos közélet meghatározó, programadó személyisége. Hosszú időn át elnöke volt az Erdélyi Múzeum-Egyesület Közgazdasági és Jogi Szakosztályának, alapító szervezője és alelnöke volt a Romániai Magyar Közgazdasági Társaságnak. Tagja a Magyar Tudományos Akadémia köztestületének, (2000 december 6), az Erdélyi Múzeum-Egyesületnek, az Erdélyi Vidékfejlesztési Alapitványnak, a ”Virgil Madgearu” Vidékfejlesztési és Agrárgazdasági Tudományos Egyesületnek,  és több romániai tudományos társaságnak.


Oktatott tárgyak:


Európa gazdaságtana, Vidékfejlesztési programok és projektek


Fontosabb publikációk


 1. Vincze, János, Vincze, Maria: Sur l’approximabilité des structures algébriques; în: Comptes Rendues Acad. Sci., Paris, 265, 1967, p. 167–168.

 2. Vincze, Maria: Determinációs együtthatók meghatározása nem lineáris függvénykapcsolatok esetén (Calcularea coeficienţilor de determinaţie în cazul relaţiilor funcţionale neliniare); în: Statisztikai Szemle 49, Budapest, 1971, nr. 8–9, p. 752–760.

 3. Vincze, János, Vincze, Maria: Kibernetika – idegrendszer – számítógép (Cibernetica – sistemul nervos – computerul) Editura Kriterion, Bucureşti, 1977, p. 214.

 4. Davidovici, Ioan, Stegăroiu, Dan, Vincze, Maria; Scutaru Cornelia; Hartia, Sergiu: Modelarea problemelor decizionale în sistemul agricol de producţie. Editura Ceres, Bucureşti, 1982, p. 178.

 5. Maurer, Gyula, Orbán, Béla, Radó, Ferenc, Szilágyi, Pál, Vincze, Maria: Matematikai Kislexikon. (Mic dicţionar de matematică). (Vincze Maria: calculul probabilităţilor, statistică, tehnica de calcul). Editura Kriterion, Bucureşti. 1983, p. 604.

 6. Vincze, Maria: Politici agricole în lume. Teorii şi realităţi. Presa Universitară Clujeană, 1999, p. 367.

 7. Vincze, Maria: Dezvoltarea regională şi rurală. Idei şi practici. Presa Universitară Clujeană, 2000, p. 185.

 8. Vincze, Maria, Swain, Nigel: Agricultural Transformation and the Rural Labour Market in Romania. pp. 191–205, în: Central European Hysteria, Hadas, M., Kovács, K., E. Lafferton, (ed.), Replika Special Issue, 1998, p. 228.

 9. SWAIN N., VINCZE Maria: Agricultural Restructuring in Transylvania in the Post-Communist Period, p. 175-190, in Post-Communist Romania.Coming to Terms with Transition. ed. by D.Light and D. Phinnemore. Palgrave Publishers Ltd. 2001,

 10. VINCZE,  Maria: Románia vidékpolitikája felül- és alulnézetből, ( Politica rurală a României în abordare din sus şi din jos) Ed. Pécsi Tudományegyetem, Közgazdaságtudományi Kar, 2005, p. 63.


Kutatási projektek


 • Köllő J. (OTKA, 1992): Munkanélküliség és munkaerőfoglalkoztatás közép- és kelet Európában
 • Ferenczi T. (OTKA, 1993): Társadalmi csapdák a mezőgazdasági átalakulásban
 • N.S. Wain, Univ. Liverpool (ACE 1995-1996): Agricultural Restructuring and Rural Employment in Bulgaria and Romania
 • Köllő J., MTA (ACE 1996-1997): Wage Inequality During Economic Transition in East-Central Europe
 • F. Sotte, Univ. Ancona, (REAPBALC): Rural Employment and Agricultural Perspectives in the Balcan Area Countries
 • SERA, (subcontr. 2005): Study on Employment in Rural Areas
 • CEEC AGRI POLICY: S.S.A.
 • Studia Universitatis Babes-Bolyai Oeconomica, anul XLVI, 2001/2, pg. 39-46
+