Kolozsvári Egyetemista Esettanulmány Verseny 2014 - KEEV 2014

Rendezvény-leírás 

A Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kar (BBTE KGTK) Magyar Intézete és a Pro Oeconomica Egyesület szervezésében, 2014. április 6-án kerül megrendezésre a kar alapképzéses és mesteris hallgatói számára kiírt Kolozsvári Egyetemista Esettanulmány Verseny döntője.

Az esettanulmány verseny legfőbb célja, hogy a résztvevő csapatok egy helyi vonatkozású, valós gazdasági helyzettel és problémával ismerkedjenek meg, és ennek megoldása során a megszerzett gazdasági ismereteiket gyakorlati helyzetben is kamatoztathassák. A versenyen 4 főből álló csapatok mérik össze tudásukat, kommunikációs illetve problémamegoldói képességüket az esettanulmányok megoldása, valamint a zsűri és aközönség előtt történő bemutatás során.

A versenyen résztvevő csapatok egyetemi alapképzésben (1-3. év) vagy mesteri képzésben (4-5. év) résztvevő hallgatókból tevődnek össze. A verseny a Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kar magyar tagozatos hallgatóinak szakmai fejlődését célzó rendezvény, amelyen más egyetemek és karok hallgatói az alábbi két feltétel együttes teljesülése mellett vehetnek részt:

  • csapatonként legfeljebb egy nem BBTE KGTK magyar tagozatos hallgató;
  • magyar tagozaton tanul vagy az adott városban és az adott szakmában nincs magyar oktatás.

A zsűri tagjai kizárólag gazdasági szervezetek képviselőiből kerülnek ki, akik nem csupán a résztvevő csapatok teljesítményét értékelik, hanem az egyes bemutatók után kérdéseikkel, gyakorlati észrevételeikkel közvetlen kapcsolatba is kerülhetnek a hallgatókkal.

 Versenyprogram

  • 2014. március 28. (péntek), 22:00 – Csapatok jelentkezési határideje
  • 2014. március 31. (hétfő), 12:50 – Esettanulmányok kiosztása a csapatoknak
  • 2014. április 4. (péntek), 20:00 – Megoldások leadási határideje
  • 2014. április 6. (vasárnap), 10:00-10:30 – Csoportbeosztás és bemutatási sorrend kisorsolása
  • 2014. április 6. (vasárnap), 10:30-14:30 – A verseny lebonyolítása (elődöntő csoportokban 12:30-ig, majd nyilvános döntő a 3 továbbjutó csapattal 13:00-tól)
  • 2014. április 6. (vasárnap), 15:00 – Eredményhirdetés, kiértékelés, díszebéd

Jelentkezés

A versenyre jelentkezni a megadott határidő lejárta előtt lehet, a jelentkezési lap kitöltésével és elküldésével a keev.bbte@gmail.com e-mail címre. Jelentkezési lap letölthető INNEN, vagy igényelhető ugyanezen e-mail címen  vagy a Kar épületének 033-as irodájában.

Az esettanulmány-módszer

Az esettanulmány valós információk alapján mutat be egy vállalatot. Egy esettanulmány jellemzően tartalmazza az adott vállalat történetét, működését, gazdasági környezetét, jelenlegi helyzetét valamint jövőbeli kilátásait.

Az esettanulmány versenyen résztvevő csapatok feladata, hogy a megkapott esettanulmányok elolvasása, tanulmányozása révén felismerjék, megfogalmazzák a vállalat problémáit, illetve azonosítsák a vállalat jövőbeni fejlődésének lehetséges irányait. A csapatoknak gondolkodniuk kell a problémák megoldásán, megfelelő javaslatokat kell kidolgozniuk a vállalat további működésére vonatkozóan. Fontos felismerni, hogy mire lesz szükség a javasolt megoldások végrehajtásához, milyen hatásai lesznek a megoldásnak a vállalat működésére, milyen továbbfejlesztési lehetőségei vannak a vállalatnak, valamint hogyan lehet ezeket alkalmazni.

Az esettanulmány megoldása és kidolgozása általában két dokumentumot eredményez:

  • egy menedzseri (vezetői) jelentést, amely a megoldás gondolatmenetének rövid, szöveges kivonata. Ezt a dokumentumot az adott csapat bemutatója előtt kapja kézhez a zsűri, így fontos, hogy a bemutató hiányában is megfelelő képet nyújtson a megoldás struktúráját és gondolatmenetét illetően, valamint felkeltse a zsűri érdeklődését a megoldás részletes bemutatása iránt. A vezetői jelentések előzetes szakmai elbírálása alapján lesznek kialakítva az sorsolási urnák a csoportok szerinti sorsoláshoz.

A vezetői jelentés formai követelményei: legtöbb 2 oldalas Microsoft Word, .doc vagy .docx kiterjesztésű állomány,  1,5-ös sorköz, Times New Roman betűtípus. A vezetői jelentéshez mellékletek (számítások, táblázatok, grafikonok) csatolhatók, legtöbb 3 oldal hosszúságban. Kizárólag olyan melléklet csatolható, amelyre a vezetői jelentés szöveges részében hivatkozás található.

  • egy prezentációt, amelyet a csapat a verseny napján zsűri előtt mutat be 15 perc alatt, és amely a végső értékelés egyik leghangsúlyosabb elemét képezi. A prezentáció tartalmazza a helyzetelemzés és megoldás részletes tervét, a prezentáció-készítés szabályainak megfelelően. A bemutató az elkészített prezentáció tartalmát követi, amit a csapattagok felváltva kell bemutassanak.

A prezentáció formai követelményei: tetszőleges hosszúságú Microsoft PowerPoint, .ppt vagy .pptx kiterjesztésű állomány.

További fontos információk

A verseny szabályzata és értékelési szempontok

+