Könyvtárak

Frissítve: 2021/05/17

A Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kar könyvtára

 

A közgazdasági könyvtár a hároméves Pedagógia intézet állományára támaszkodva jött létre az 1960-as években. Az évek során több változáson ment át mind az állományát, mind pedig a helyszint illetően. Jelenleg a kar épületében működik 3 olvasóteremmel és kb. 180 férőhellyel. A könyvtár állománya könyvekből, folyóiratokból és referens dokumentumokból áll. Az állomány 67854 kötet könyvet és 4200 kötet folyóiratot számlál. A keresés a következő honlapról kiindulva történik: http://aleph-new.bcucluj.ro:8992/F/ 

 

Nyitvatartás         Hétfő –Péntek    8.00 - 20.00

Könyvtárosok              Crişan Maria

Grosu Mariana

Goga Carmen

Chevul Tünde

Salamon Emil

Nealcoş Alina

Fontos információk

 • A könyvtár szolgáltatásai csak az érvényes olvasójegy bemutatásával vehetők igénybe. A bérlet 35 lejbe kerül, amit a Központi vagy a kari könyvtárban szerezhető be.
 • Az állomány szabadpolcos könyvtári rendszerbe van szervezve, a helyben olvasáshoz három olvasóterem áll a látogatók rendelkezésre.  

Az I. Olvasóteremben a következő témájú könyvek találhatóak: könyvelés, gazdaságtan, menedzsment, pénzügy, gazdaság történelem, folyóiratok /kurrens év, valamint kölcsönző részleg.

A II. Olvasóterem a Világbank kiadványait; Aula könyvadományt; a Robert Bosch alapítvány adományát tartalmazza

A III. Olvasóteremben a jog, gazdasági matematika, gazdasági informatika, marketing, turizmus, statisztika, etc. témájú könyvek találhatok

 • Az olvasott könyveket és dokumentumokat azok konzultálása után a speciális székekre kell helyezni!
 • A könyvtárban elhelyezett számítógépeken a könyvtár online katalógusa, az interneten keresztül az elérhető adatbázisok,  valamint  könyvtár állományába tartozó CD-ROM-ok tanulmányozhatók.
 • A laptoppal rendelkező és azt használni kívánó olvasóknak erre a célra szolgáló helyjegyet kell igényelniük!

Szolgáltatások

 • Az olvasóteremben, a szakrendben/szín elhelyezett könyveket, folyóiratokat minden beiratkozott olvasó szabadon használhatja.
 • Online katalógus konzultálása
 • Adatbázisok hozzáférhetősége
 • A dokumentumok konzultálása a szabadpolcos rendszerben
 • Kölcsönző részleg
 • Bibliográfiák összeállítása
 • Az olvasóteremben elérhető szolgáltatásokról, a katalógus használatáról és az adatbázisok használatához az olvasók segítséget kérhetnek a könyvtárosoktól.
 • A könyvtár fénymásolási szolgáltatásai díj ellenében vehetők igénybe, a könyvtár területén működő multifunkcionális fénymásoló gépeken.
 •   A kölcsönözni kívánt dokumentumok az I. Olvasóteremben elhelyezett kölcsönzői térben szabadpolcokról kiválaszthatók vagy kérőlappal a raktárból felkérhetők.
 •  A kölcsönzés és a visszavétel nyilvántartása az olvasó jelenlétében számítógéppel történik az olvasójegy és a dokumentum vonalkódjának leolvasásával.
 • Minden olvasó tájékozódhat a kikölcsönzött könyvekről és azok lejárati idejéről a könyvtárban a munkaállomásokon vagy interneten www.bcucluj.ro  az olvasójegye számával bejelentkezve.
 • A kölcsönzés időtartama: 10 nap.
 • Hosszabbítás:  A kölcsönzési határidő lejárata előtt személyesen, vagy email-ben (siintec@yaoo.com, bcu.economice@ubbcluj.ro) lehetséges. A könyvtár telefonon keresztül nem hosszabbít határidőt.

Egyéb fontos tudnivalók

 • A helyhez illő csendes, egymás munkáját tiszteletben tartó viselkedés az előírt.
 • A ruhatár használata kötelező. A könyvtár nem vállal felelősséget a nem ruhatárban elhelyezett és/vagy felügyelet nélkül hagyott személyes tárgyakért.
 • A könyvtárban a mobiltelefon használata nem megengedett.
 • A könyvtári szabályok megsértőitől a könyvtárhasználati jog meghatározott időtartamra megvonható.
 • Több információt a www.bcucluj.ro honlapon található!!!

 

A Kolozsvári Egyetemi Könyvtár

A Kolozsvári Egyetemi Könyvtárat 1872-ben, az akkori Kolozsvári Tudományegyetem részeként alapították. A könyvtár 1945 óta önálló, közvetlenül az Oktatási Minisztérium fennhatósága alá tartozó, nemzeti jelentőségű intézményként működik, 1990 óta viseli a román költő és filozófus Lucian Blaga nevét (Lucian Blaga Központi Egyetemi Könyvtár).

Jelenleg a mintegy 4 millió körüli összállomány a tudományok valamennyi területét felöleli, a gyűjtemény tematikájában és információhordozók tekintetében enciklopédikusnak tekinthető: könyvek és régi könyvek, kéziratok, időszaki kiadványok, térképek, metszetek, fényképek, képeslapok, aprónyomtatványok, kották, különböző audiovizuális és elektronikus dokumentumok, valamint adatbázisok alkotják.

A kolozsvári Egyetemi Könyvtár ma is kettős célt szolgál: muzeális értékű gyűjteményei révén (melyeknek gyarapodásához kötelespéldány-letéti hely minősége is nagymértékben hozzájárul) a romániai írott kultúra egyik megőrző helye, egyetemi és szakkönyvtári jellege révén pedig a nemzetközi tudományosság szolgálatában is áll.

A központi könyvtár mellett mintegy 40 szakkönyvtárból álló hálózat működik, a Babeş-Bolyai Tudományegyetem karai mellett (mind Kolozsvárt, mind az egyetem területi kihelyezett egységei mellett). Jelenleg mintegy 50.000 beiratkozott olvasója van.

A könyvtár elérhetőségei:

Cím: Clinicilor (Mikó) utca 2. szám, Kolozsvár
Irányítószám: 400006, Románia

Telefon:40-264-597092
Fax: 40-264-597633
Weboldal: www.bcucluj.ro

Órarend:

Hétfő-Péntek:              Olvasótermek: 8,00-20,00 (raktári kiszolgálás 18,30-ig)

Kölcsönzőrészleg: 8,30-19,45

Szombat:                      I, II, III olvasótermek, Referensz olvasóterem, Folyóiratolvasó, A. Marino Olvasóterem,

L. Blaga Olvasóterem, Pszichológia-Pedagógia Könyvtár: 8,00-20,00 (raktári kiszolgálás 14,00-ig)

Multimédia terem: 8,00-15,00

 

Intézményi és alapítványi könyvtárak és levéltári gyűjtemények

 

Kolozsvári egyetemi könyvtárak

+