Közgazdász Fórum

Közgazdász Fórum  - hivatalos weboldal

Küldetés

A Közgazdász Fórum küldetése a romániai magyar közgazdászok szakmai-tudományos ismereteinek bővítése, releváns hazai és külföldi kutatási eredmények magyar nyelven történő terjesztése révén. Közgazdász Fórum célja a romániai magyar nyelvű közgazdaságtudományi publikációs tevékenység fejlesztése és elismertetése nemzetközi szakmai körökben.

Történet

A Romániai Magyar Közgazdász Társaság (RMKT) hírlapjának nulladik száma 1998. január 24-én jelent meg Somai József, a folyóirat alapító főszerkesztője kezdeményezésére, aki 1998 és 2009 között szerkesztette a lapot. A Közgazdász Fórum nevet 1999-ben, a 4. lapszámtól viseli a folyóirat; ettől kezdve hivatalosan is jegyzett (ISSN 1582-1986), szakmai cikkeket befogadó folyóiratként működik. A folyóirat románul a Forum Economic, angolul pedig az Economist’s Forum nevet kapta.

A folyóirat szerkesztésébe 2006-ban intézményesen is bekapcsolódott a Babeş-Bolyai Tudományegyetem Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Karának magyar tagozata, ezzel a kiadvány a két intézmény közös szakmai közlönyévé vált. A közös erőfeszítések eredményeként a folyóiratot még ugyanebben az évben akkreditálta a Romániai Felsőoktatási Tudományos Kutatási Tanács (CNCSIS).

Nagy Bálint Zsolt főszerkesztő 2009 és 2012 között irányította a szerkesztőséget, aki meghonosította azt a gyakorlatot, miszerint évente öt magyar és egy angol nyelvű lapszám kerül kiadásra, lehetőséget teremtve arra, hogy a lap 2010-ben (a 92-es számtól kezdődően) bekerüljön két nemzetközileg elismert tudományos adatbázisba (Proquest és EBSCO). 2012 júliusában Kerekes Kinga vette át a főszerkesztői szerepkört. Irányítása alatt két és fél éven keresztül (2014 végéig) a folyóirat az addig megszokott formában, kéthavonta jelent meg.

A folyóirat szakmai színvonalának és nemzetközi ismertségének növelése érdekében – a szerkesztőbizottság döntése alapján – 2015-től kezdődően évente négy lapszámmal jelenik meg a Közgazdász Fórum, ebből kettő magyar, kettő pedig angol nyelvű tanulmányokat közöl. Szintén 2015-től a folyóirat angol neve Forum on Economics and Business, amely jobban kifejezi a folyóirat nyitottságát az üzleti tudományok irányába, mint a viszonylag szűk szakterület lefedését feltételező régi angol név, az Economist’s Forum.

Tartalom

A Közgazdász Fórum hasábjain gazdaságelméleti és alkalmazott gazdaságtani szakcikkeket és könyvismertetőket jelentet meg oktatók, kutatók és gyakorló szakemberek tollából. A szakcikkek a következő tudományterületekre összpontosítanak: alkalmazott statisztika és ökonometria; bank- és pénzügyek; gazdasági informatika; makro- és mikroökonómia; marketing; menedzsment; nemzetközi gazdaságtan; regionális gazdaságtan; számvitel és könyvvizsgálat; vállalati pénzügyek; vidékfejlesztés.

Főszerkesztő: Kerekes Kinga - Babeş-Bolyai Tudományegyetem

Főszerkesztő-helyettes: Alt Mónika Anetta​ - Babeş-Bolyai Tudományegyetem

Szerkesztőbizottság

 • Bélyácz Iván – Pécsi Tudományegyetem
 • Benedek József – Babeş-Bolyai Tudományegyetem
 • Berács József – Budapesti Corvinus Egyetem / Neumann János Egyetem
 • Dézsi-Benyovszki Annamária – Babeş-Bolyai Tudományegyetem
 • Fekete Szilveszter – Babeş-Bolyai Tudományegyetem
 • Fogarasi József – Partiumi Keresztény Egyetem
 • Andrew Fieldsend – Agrárgazdasági Kutató Intézet (AKI), Budapest
 • Juhász Jácint – Babeş-Bolyai Tudományegyetem
 • Kovács Gyöngyvér – Babeş-Bolyai Tudományegyetem
 • Kovács Levente – Miskolci Egyetem / Magyar Bankszövetség
 • Králik Lóránd István – Partiumi Keresztény Egyetem
 • Molnár Judit – Babeş-Bolyai Tudományegyetem
 • Nagy Ágnes – Babeş-Bolyai Tudományegyetem
 • Nagy Bálint Zsolt – Babeş-Bolyai Tudományegyetem
 • Pete István – Babeş-Bolyai Tudományegyetem
 • Szabó Tünde Petra – Babeş-Bolyai Tudományegyetem
 • Săplăcan Zsuzsa – Babeş-Bolyai Tudományegyetem
 • Somai József – RMKT, alapító főszerkesztő
 • Szász Erzsébet – Partiumi Keresztény Egyetem
 • Szász Levente – Babeş-Bolyai Tudományegyetem
 • Száz János – Budapesti Corvinus Egyetem
 • Szilágyi Ferenc – Partiumi Keresztény Egyetem
 • Török Ádám – Magyar Tudományos Akadémia
 • Vatroslav Škare – University of Zagreb
 • Vincze Mária – Erdélyi Múzeum Egyesület

Kapcsolat

Főszerkesztő: dr. Kerekes Kinga, egyetemi docens, Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, Románia
 
Közlési feltételek és archívum

Közgazdász Fórum

+