Marketing

Frissítve: 2023/06/14

Képzési forma:   nappali képzés                                                                                      FELVÉTELI INFORMÁCIÓK

A koordinátor neve és elérhetősége:

dr. Săplăcan Zsuzsa, egyetemi docens, zsuzsa.saplacan@econ.ubbcluj.ro

 

Célkitűzések 

A marketing teremti meg a kapcsolatot a vállalat és a fogyasztó között, így értékes eszközökkel támogatja a vállalati célok elérését. A Marketing szakirány célja olyan vezető marketing szakemberek képzése, akik sikeresen helytállnak a dinamikusan változó gazdasági környezetben, akik képesek azonosítani a piaci trendeket és a fogyasztói igényeket, a fogyasztói elégedettséget és vállalati célokat szem előtt tartva versenyképes ajánlatokat kialakítani, valamint kreatív reklámokkal és csatornákkal támogatni az értékesítést. A legkorszerűbb piackutatási, marketingtervezési és on-line marketing ismereteknek és a valós vállalati projekteknek köszönhetően a szakirány végzettjei sikerrel pályázhatnak a cégek állásajánlataira vagy továbbtanulásra a mesteri képzésben.

A szakirány tantervét a korszerű marketing alapelvek mentén építettük fel. Az első három félévben a hallgatók elsajátítják az általános gazdasági, üzleti és módszertani tantárgyakat, melyek segítségével megismerik a gazdaság és a vállalat működését, valamint a vállalati részlegek szerepét és kölcsönhatását. A negyedik félévtől a hallgatók a szaktantárgyak segítségével a marketing feladatok elvégzéséhez szükséges tudást szerzik meg, köztük marketingkutatás, fogyasztói magatartás, on-line marketing, marketingtervezés, branding, statisztika, áruismeret, szolgáltatásmarketing, kereskedelem, értékesítés, business-to-business marketing, bankmarketing vagy nemzetközi marketing. A szaktantárgyak mellett a szakmai gyakorlat, a választható tárgyak és az idegen nyelv órák is biztosítják, hogy hallgatóink a hazai és nemzetközi üzleti környezet elvárásainak maximálisan megfeleljenek.

 

Készségek és kompetenciák

 • A marketing alapfogalmainak, módszereinek és technikáinak ismerete és alkalmazása a vállalati gyakorlatban
 • A marketingtevékenységhez kapcsolódó informatikai eszközök és alkalmazások ismerete és használata
 • Piaci és marketingkörnyezeti adatok gyűjtése, elemzése, értelmezése, teljes környezetelemzés készítése
 • A marketing-mix tervezése, megvalósítása és értékelése
 • Piaci ajánlatok kidolgozásának képessége
 • A piaci ajánlatok értékesítésének megszervezése és eladási technikák alkalmazása
 • A piaci ajánlatok marketingkommunikációjának tervezése 
 • Online marketing eszközök elsajátítása
 • Módszeres, hatékony és felelősségteljes munkavégzés
 • A szakmai etika alapelveinek, normáinak és értékeinek elsajátítása
 • A csoportmunka és csoportvezetési készségek elsajátítása 
 • Kreativitás és innovativitás fejlesztése

 

Karrierlehetőségek

A képzett marketing szakemberek iránti kereslet folyamatosan növekszik. Végzettjeink elhelyezkedhetnek gyártó-, kereskedő- és szolgáltatóvállalatoknál, helyi és multinacionális cégeknél. Jelentős munkáltatók még a digitális marketing ügynökségek, on-line áruházak, reklámügynökségek, piackutató cégek vagy tanácsadó vállalatok. Végzettjeink sikeres karriert építhetnek a következő pozíciókban: marketing menedzser, marketing szakértő, piackutató, on-line marketinges, fogyasztói adatelemző, felhasználói élmény (UX) designer, termékmenedzser, márkamenedzser, értékesítési menedzser, kommunikációs menedzser, ügyfélszolgálatos, kiemelt ügyfélmenedzser, marketing tanácsadó, employer branding szakértő.

 

Kötelező tantárgyak

1. félév -  Mikroökonómia;  Európa gazdaságtana;  Matematika közgazdászoknak;  Menedzsment;  Marketing alapjai;  Üzleti idegen nyelv (angol/francia/német/olasz/spanyol);  Testnevelés.

2. félév - Makroökonómia;  Pénzügyi és biztosítási matematika;  Számviteli alapismeretek; Gazdasági informatika;  Közösségi pénzügyek;  Gazdasági jog;  Üzleti idegen nyelv (angol/francia/német/olasz/spanyol).

3. félév - Vállalati pénzügyek;  Pénzügyi számvitel;  Adatbázis és programozás;  Leíró statisztika;  Üzleti idegen nyelv (angol/francia/német/olasz/spanyol);  Két kötelezően választható tantárgy.

4. félév - Fogyasztói magatartás;  Marketingkutatás;  Következtető statisztika;   Áruismeret és minőségbiztosítás;   Értékesítési csatornák és kereskedelem;   Üzleti idegen nyelv (angol/francia/német/olasz/spanyol);   Szakmai gyakorlat;   Egy kötelezően választható tantárgy.

5. félév - Marketingtervezés;  Szolgáltatásmarketing;  Beszerzési marketing;  Márkamarketing;  On-line marketing alapismeretek;  Üzleti kommunikáció (angol/francia/német/olasz/spanyol);  Egy kötelezően választható tantárgy.

6. félév - Értékesítésvezetés és ösztönzés;  Business to business marketing;   Pénzügyi és bankmarketing;  Nemzetközi gazdasági ügyletek;   Humánerőforrás menedzsment;  Üzleti kommunikáció (angol/francia/német/olasz/spanyol);  Egy kötelezően választható tantárgy;   Szakdolgozat kidolgozása.

 

Tantárgyi adatlapok és tantervek

Tanterv letöltése: 2023-2024  /   2021-2022   /   2020-2021   /   2019-2020   /   2018-2019   /   2017-2018   /   2016-2017    /    2015-2016   /   2014-2015 

 

Tantárgyi adatlapok - 2023/2024 tanév

Tantárgyi adatlapok - 2018/2019 tanév

Tantárgyi adatlapok - 2017/2018 tanév

Tantárgyi adatlapok - 2016/2017 tanév

Tantárgyi adatlapok - 2015/2016 tanév

 

+