Pénzügy és bank

Frissítve: 2023/06/14

Képzési forma: nappali képzés                                                                                      FELVÉTELI INFORMÁCIÓK

A koordinátor neve és elérhetősége:

dr. Cardoş Ildikó Réka,   egyetemi adjunktus,   ildiko.cardos@econ.ubbcluj.ro 

Célok

A képzés fő célkitűzése a pénzügy területén tevékenykedő szakemberekre jellemző készségek, képességek és kompetenciák fejlesztése, olyan közgazdászok képzése, akik felkészültek a vállalatok pénzügyi menedzsmentjének, tervezésének, beruházási döntéseinek, finanszírozásának és a pénzügyi kimutatások értelmezésének területén, ugyanakkor átlátják a bankok, biztosítótársaságok és brókercégek működési folyamatait, valamint kockázatelemzési és befektetési döntéseit és képesek egy saját vállalkozás menedzselésére. A képzés teljes mértékben magyarul hallgatható, ugyanakkor hangsúly van fektetve a szakkifejezések román és angol nyelvű elsajátítására.

A szakirány minősége biztosítja a végzett hallgatók munkaerőpiacra való belépését, megfelelve a növekvő elvárásoknak. Az oktatás során különös hangsúly van fektetve a pénzügyi ismeretek gyakorlati alkalmazására a mindennapi pénzügyi döntések során használt módszerek és technikák elmélyítésén, számpéldákkal és esettanulmányokkal való szemléltetésén keresztül.

Készségek és kompetenciák

  • Pénzügyi fogalmak, elméletek, módszerek és eszközök ismerete, elmélyítése és kritikus értékelése
  • Statisztikai és ökonometriai eszköztár alkalmazása a pénzügyi kutatások során
  • Gazdasági egységek fejlesztési lehetőségeinek és beruházási igényeinek felismerése, költségvetések összeállítása és előrejelzése, kockázatok becslése
  • Gazdasági és pénzügyi információk alkalmazása vállalati pénzügyi, banki és biztosítási döntések megalapozásában alkalmazott módszerek és technikák során
  • Pénzügyi, banki és biztosítási kockázatok beazonosítása és kezelése
  •  Vállalatok beruházási projektjeinek gyakorlatba ültetése, nyomon követése és kiértékelése
  • Befektetési alapok, fedezeti alapok és brókertársaságok eszközmenedzsmentje

Karrierlehetőségek

A vállalati, banki és biztosítási szektor szektor számos lehetőséget kínál, a szakirányú képzés elvégzése során megszerzett kompetenciák pedig felvértezik a végzetteket mint a terület potenciális szakértői.

A végzettek elhelyezkedése problémamentes, számos lehetőséget kínál számukra a munkaerőpiac, a munkáltatók mind a magán-, mind a közszférában szívesen alkalmazzák őket. A képzésről kikerülő szakembereket elsősorban a gazdálkodó szervezetek (kis-, közép- és nagyvállalatok, bankok, tanácsadó és elemző cégek, biztosítók, magánnyugdíjalapok, könyvelőcégek, brókertársaságok, pályázatíró-cégek), továbbá az államháztartás intézményei (minisztériumok, önkormányzatok, adóhivatalok szervei) és nonprofit szervezetek alkalmazhatják a pénzügyi tevékenységük tervezésére, elemzésére és értékelésére, a gazdálkodási folyamatok előkészítésére, összehangolására és szervezésére. Nem utolsó sorban a szakirány megfelelő tudásanyagot biztosít akár saját vállalkozások indítására és menedzselésére is.

Lehetséges munkakörök: közgazdász, pénzügyi igazgató, pénzügyi elemző, pénzügyi menedzser(asszisztens), banki szakértő, könyvelő, adótanácsadó, banki tanácsadó, biztosítási tanácsadó, biztosítási bróker, biztosítási ügyintéző, beruházás-értékelő, kockázati elemző, kockázatkezelő, pénzügyi kontroller, auditor.

Kötelező tantárgyak

1. félév – Mikroökonómia; Európa gazdaságtana; Matematika közgazdászoknak; Menedzsment; Marketing alapjai; Üzleti idegen nyelv (angol/francia/német/olasz/spanyol); Testnevelés.

2. félév – Makroökonómia; Pénzügyi és biztosítási matematika; Számviteli alapismeretek; Gazdasági informatika; Közösségi pénzügyek; Gazdasági jog; Üzleti idegen nyelv (angol/francia/német/olasz/spanyol); Testnevelés.

3. félév – Vállalati pénzügyek; Pénzügyi számvitel; Adatbázis és programozás; Leíró statisztika; Üzleti idegen nyelv (angol/francia/német/olasz/spanyol); Két kötelezően választható tantárgy.

4. félév – Banktechnika; Monetáris intézmények és mechanizmusok; Pénzügyi piacok; Beruházások értékelése és finanszírozása; Vezetői  számvitel; Üzleti idegen nyelv (angol, francia, német, olasz, spanyol); Egy kötelezően választható tantárgy; Szakmai gyakorlat: Vállalati pénzügyek vagy Banktechnika.

5. félév – Pénzügyi elemzés; Az államháztartás pénzügyei; Számvitelben alkalmazott integrált rendszerek; Biztosítások; Bevezetés az ökonometriába; Üzleti kommunikáció (angol, francia, német, olasz, spanyol); Egy kötelezően választható tantárgy.

6. félév – Portfolió-menedzsment; Pénzügyi és banki marketing; Banki menedzsment; Nemzetközi pénzügyek; Üzleti kommunikáció (angol, francia, német, olasz, spanyol); Két kötelezően választható tantárgy; Szakdolgozat kidolgozása.

Tantárgyi adatlapok és tantervek

Tanterv letöltése:  2023-2024 - 2021-20222020-2021 - 2019-2020  -  2018-2019 -  2017-2018 - 2016-2017 -  2015-2016  - 2014-2015   

 

Tantárgyi adatlapok - 2023/2024-es tanév

Tantárgyi adatlapok - 2018/2019-es tanév

Tantárgyi adatlapok - 2017/2018-as tanév

Tantárgyi adatlapok - 2016/2017-es tanév

Tantárgyi adatlapok - 2015/2016-os tanév

 

+