Vállalkozásmenedzsment

Frissítve: 2023/06/15

Oktatási forma: nappali képzés                                                                                        FELVÉTELI INFORMÁCIÓK

A koordinátor neve és elérhetősége:                                                            GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK

dr. Szabó Petra, egyetemi docens:   petra.szabo@econ.ubbcluj.ro 

 

Célok

A Vállalkozásmenedzsment mesteri program célja olyan szakemberek képzése, akik a dinamikusan változó piaci környezetben képesek munkájukkal a vállalatok versenyképességének fejlesztéséhez vezetőként vagy a vállalatok és üzleti hálózatok működését egészében átlátó közgazdászként hozzájárulni. Az oktatási program gazdag palettája nagyvállalati stratégiai és funkcionális ismereteket, valamint kisvállalati és vállalkozásindítási ismereteket egyaránt biztosít, amely kiegészül a megfelelő elméleti és gyakorlati, esettanulmány alapú ismeretek elsajátításával.

megszerzett tudás vállalatok vezetőjeként és alkalmazottjaként egyaránt hasznosítható. A képzés során a hallgatók olyan ismereteket és képességeket sajátíthatnak el, amelyek lehetővé teszik a saját és más vállalatok, illetve az egyes funkcionális egységek vezetése során a megfelelő döntések meghozatalát. A mesteri képzés elvégzése lehetőséget nyújt a valós gazdasági szférában tevékenykedő vállalatoknál való elhelyezkedésre, valamint a felsőoktatási tanulmányok doktori szinten történő folytatására is. A külföldi ösztöndíjak lehetőséget kínálnak más európai egyetemek oktatási rendszerének a betekintésébe is.

 

Készségek és kompetenciák

  • Üzleti lehetőségek felismerése és új vállalkozások stratégiájának kidolgozása
  • Üzleti ötletek megvalósíthatóságának elemzése és üzleti terv készítése meglévő vagy új vállalkozások részére
  • A vállalati reálfolyamatok hatékony irányítása a piaci versenyképesség megtartása és növelése érdekében
  • A vállalati humán erőforrások hatékony vezetése a komplex szervezeti körülményeknek megfelelően
  • A vállalatok stratégiai, taktikai és működési döntéseinek előkészítése, meghozatala és kiértékelése
  • A vállalatok vezetése és működése során felmerülő belső illetve vállalatközi problémák hatékony kezelése
  • Projektfeladatok csapaton belüli önálló és megfelelő szakmai színvonalon történő végrehajtása
  • Emberi csoportok és szervezetek tevékenységére irányuló vezetői feladatok ellátása

 

Karrierlehetőségek

A mesteri képzés által nyújtott vezetői készségek és ismeretek jó alapot jelentenek ahhoz, hogy a végzett hallgatók alkalmasak legyenek a hazai és a nemzetközi gazdasági élet különböző területein vállalati közép- és felsővezetői feladatok ellátására, saját vállalkozás indítására és vezetésére, üzleti tanácsadói feladatok elvégzésére, különböző vállalati döntések előkészítéséhez szükséges elemzések és tanulmányok elkészítésére, projektek vezetésére és csapatban való együttműködésre.

 

Kötelező tantárgyak

1. félév – Projektciklus-menedzsment; Szervezeti magatartás; Tárgyalástechnikák; Társadalmi-gazdasági kutatás és előrejelzés; Integrált vállalati információs rendszerek; Interkulturális üzleti kommunikáció (angol/francia/német/olasz/spanyol).
2. félév – Ellátási lánc menedzsment; Üzleti stratégiák; Üzleti tervezés; Humán erőforrás fejlesztési stratégiák és politikák; Számvitel menedzsereknek.
3. félév – Innovációmenedzsment; Piacszerkezetek; Befektetési döntések;Vállalatértékelés; Egy kötelezően választható tantárgy (Vállalati pénzügyi stratégiák, Online marketing eszköztár, Vidékfejlesztési projektek és programok, Regionális gazdaságtan, Árazási stratégiák és taktikák).
4. félév – Vállalkozástan; Vállalatok társadalmi felelősségvállalása; Üzleti idegen nyelv. Alkalmazott kompetenciák (angol/francia/német/olasz/spanyol); Szakmai gyakorlat (ellátási lánc menedzsment, üzleti tervezés); Tudományos kutatás a disszertációs dolgozat elkészítéséhez; Disszertációs dolgozat elkészítése.

 

Tantárgyi adatlapok és tantervek

Tanterv letöltése:  2023-2024  2020-2021  2019-2020   2018-2019   2017-2018   2016-2017   2015-2016

 

Tantárgyi adatlapok 2023-2024

Tantárgyi adatlapok 2018-2019

Tantárgyi adatlapok 2017-2018

Tantárgyi adatlapok 2016-2017

Tantárgyi adatlapok 2015-2016 

+